Chủ Nhật, 21 Tháng Bảy 2024
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Vòng lặp for, while và do...while trong ngôn ngữ lập trình C

Vòng lặp for, while và do…while trong ngôn ngữ lập trình C

DÁNH SÁCH BÀI VIẾT
Lập trình là gì? Một số khái niệm trong lập trình
Cài đặt IDE Dev C++ – Môi trường lập trình C/C++
Làm quen với ngôn ngữ C – Chương trình Hello World
Những cú pháp cơ bản
Các kiểu dữ liệu
Biến và Toán tử
Vòng lặp for, while và do…while
Câu lệnh điều kiện if else
Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case
Từ khóa break và continue
Mảng
Hàm
Tham biến và Tham trị
Chuỗi ký tự
Một số hàm xử lý chuỗi
Con trỏ
Đọc ghi file
Struct – Dữ liệu kiểu cấc trúc

Vòng lặp trong c là gì? Là phần mã (code) trong một chương trình được thực hiện nhiều lần cho đến khi một điều kiện cụ thể được thỏa mãn.

Vòng lặp for

Vòng lặp for thường được sử dụng để lặp đi lặp lại một khối lệnh khi biết trước được số lần lặp cụ thể.

Cú pháp vòng lặp for

for (khởi tạo giá trị biến lặp; điều kiện lặp; cập nhật biến lặp)
{
  // các lệnh cần lặp
}
 

Các bước thực hiện của vòng lặp for

 • B1. Khởi tạo giá trị biến lặp, chỉ thực hiện 1 lần duy nhất
 • B2. Kiểm tra điều kiện lặp, nếu điều kiện sai => Chuyển sang B5
 • B3. Thực hiện nội dung lặp ở trong thân vòng lặp
 • B4. Cập nhật giá trị biến lặp => Quay lại B2
 • B5. Kết thúc vòng lặp

Sơ đồ hoạt động của vòng lặp for

Sơ đồ hoạt động của vòng lặp for

Ví dụ minh họa

Sử dụng vòng lặp for tính tổng các số từ 1 đến 10

int sum = 0;
for(int i=1;i<=10;i++)
{
  sum = sum + i;
}
Kết quả: sum = 55

Vòng lặp while

Vòng lặp while thường được sử dụng để lặp đi lặp lại một khối lệnh không biết trước số lần lặp.

Cú pháp vòng lặp while

while (Điều kiện) 
{
  // Khối lệnh cần lặp
}
 

Các bước thực hiện của vòng lặp while

 • Bước 1: Kiểm tra điều kiện lặp, nếu điều kiện sai => chuyển qua bước 3
 • Bước 2: Thực hiện khối lệnh => quay lại bước 1
 • Bước 3: Kết thúc vòng lặp

Sơ đồ hoạt động của vòng lặp while

Sơ đồ hoạt động vòng lặp while

Ví dụ minh họa

Sử dụng vòng lặp while tính tổng các số từ 1 đến 10

int sum = 0;
int i=1;
while(i<=10)
{
  sum = sum + i;
  i++;
}
Kết quả: sum = 55

Vòng lặp do…while

Vòng lặp while thường được sử dụng để lặp đi lặp lại một khối lệnh không biết trước số lần lặp.

Vòng lặp do… while khá giống với vòng lặp while. Tuy nhiên, nó có 1 điểm khác biệt đó là vòng lặp do… while sẽ chạy phần thân lặp ít nhất 1 lần dù cho điều kiện có đúng hay sai. Bởi vì vòng lặp do… while kiểm tra điều kiện lặp sau khi thực hiện công việc.

Cú pháp vòng lặp do…while

do
{
  // Khối lệnh cần lặp
}while(Điều kiện);
 

Các bước thực hiện của vòng lặp do…while

 • Bước 1: Thực hiện khối lệnh
 • Bước 2: Kiểm tra điều kiện lặp đúng => quay lại bước 1
 • Bước 3: kết thúc

Sơ đồ hoạt động của vòng lặp do…while

Biều đồ vòng lặp do...while

Ví dụ minh họa

Sử dụng vòng lặp while tính tổng các số từ 1 đến 10

int sum = 0;
int i=1;
do
{
  sum = sum + i;
  i++;
}while(i<=10);
Kết quả: sum = 55

Chúc bạn học giỏi 🙂🙂

5 1 Bỏ phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x