Thứ Ba, 23 Tháng Bảy 2024
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch ... Case trong Ngôn Ngữ Lập Trình...

Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case trong Ngôn Ngữ Lập Trình C

DÁNH SÁCH BÀI VIẾT
Lập trình là gì? Một số khái niệm trong lập trình
Cài đặt IDE Dev C++ – Môi trường lập trình C/C++
Làm quen với ngôn ngữ C – Chương trình Hello World
Những cú pháp cơ bản
Các kiểu dữ liệu
Biến và Toán tử
Vòng lặp for, while và do…while
Câu lệnh điều kiện if else
Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case
Từ khóa break và continue
Mảng
Hàm
Tham biến và Tham trị
Chuỗi ký tự
Một số hàm xử lý chuỗi
Con trỏ
Đọc ghi file
Struct – Dữ liệu kiểu cấc trúc

Cấu trúc switch…case là một cấu trúc điều khiển & rẽ nhánh thường được dùng để thay thế cho cấu trúc lệnh if…else trong trường hợp số lượng trường hợp cần so sánh quá dài, việc sử dụng switch case sẽ giúp code của chúng ta dễ viết và dễ đọc hơn; 

Cấu trúc

Dưới đây là cú pháp của lệnh switch case:

switch (expression)
​{
  case constant1:
   // statements
   break;
  case constant2:
   // statements
   break;
  .
  .
  .
  default:
   // default statements
}

Sơ đồ khối mô tả hoạt động

Sơ đồ khối mô tả hoạt động switch..case

Code minh họa

#include <stdio.h>
int main()
{
	int a = 5;
	switch(a)
	{
		case 0: printf("So 0"); break;
		case 1: printf("So mot"); break;
		case 2: printf("So hai"); break;
		case 3: printf("So ba"); break;
		case 4: printf("So bon"); break;
		case 5: printf("So nam"); break;
		case 6: printf("So sau"); break;
		case 7: printf("So bay"); break;
		case 8: printf("So tam"); break;
		case 9: printf("So chin"); break;
		default: printf("Khong doc duoc");
	}
	return 0;
}

Kết quả:

So nam

Như chúng ta thấy đoạn code trên được gắn a=5 nên khi chạy khối lệnh trong case: 5 sẽ được thực hiện.

0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x