Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 2024
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Câu lệnh điều kiện if else trong ngôn ngữ lập trình C

Câu lệnh điều kiện if else trong ngôn ngữ lập trình C

DÁNH SÁCH BÀI VIẾT
Lập trình là gì? Một số khái niệm trong lập trình
Cài đặt IDE Dev C++ – Môi trường lập trình C/C++
Làm quen với ngôn ngữ C – Chương trình Hello World
Những cú pháp cơ bản
Các kiểu dữ liệu
Biến và Toán tử
Vòng lặp for, while và do…while
Câu lệnh điều kiện if else
Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case
Từ khóa break và continue
Mảng
Hàm
Tham biến và Tham trị
Chuỗi ký tự
Một số hàm xử lý chuỗi
Con trỏ
Đọc ghi file
Struct – Dữ liệu kiểu cấc trúc

Câu lệnh điều kiện if else được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa theo các điều kiện khác nhau.

Câu lệnh if

Thực thi dòng code trong câu lệnh, nếu điều kiện là đúng.

Cấu trúc

if (điều kiện) {
    //Khối lệnh thực hiện nếu đk đúng
}

Sơ đồ hoạt động câu lệnh điều kiện if

Sơ đồ hoạt động câu lệnh điều kiện if

Code minh họa

#include <stdio.h>
int main()
{
	if(5 < 10)
	{
		printf("Nam nho hon muoi");	
	}
	return 0;
}

Kết quả thực hiện

Nam nho hon muoi

Ta thấy ví dụ trên 5 là hiển nhiên nhỏ hơn 10 là đúng nên khối lệnh bên trong lệnh if sẽ được thực thi.

Câu lệnh if…else

Thực thi dòng code trong câu lệnh if, nếu điều kiện là đúng.
Thực thi dòng code trong câu lệnh else, nếu điều kiện là sai.

Cấu trúc

if (điều kiện) {
    //Khối lệnh 1 được thực hiện nếu đk đúng
}else{
   //Khối lệnh 2 được thực hiện nếu đk sai
}D

Sơ đồ hoạt động câu lệnh điều kiện if…else

Sơ đồ hoạt động câu lệnh điều kiện if...else

Code minh họa

Ví dụ 1

#include <stdio.h>
int main()
{
	if(5 < 10)
	{
		printf("Nam nho hon muoi");	
	}else{
		printf("Nam lon hon muoi");	
	}
	return 0;
}

Kết quả thực hiện

Nam nho hon muoi

Ta thấy điều kiện 5<10 là đúng nên dòng lệnh trong if được thực hiện.

Ví dụ 2

#include <stdio.h>
int main()
{
	if(5 > 10)
	{
		printf("Nam nho hon muoi");	
	}else{
			printf("Nam lon hon muoi");	
	}
	return 0;
}

Kết quả thực hiện

Nam lon hon muoi

Ta thấy ví dụ trên điều kiện 5 < 10 là sai nên dòng lệnh trong lệnh else được thực hiện

Câu lệnh if…else if….else

Thực thi nhiều câu lệnh với nhiều điều kiện khác nhau.

Cấu trúc

if (điều kiện) {
    //Khối lệnh 1 được thực hiện nếu điều kiện đúng
}else if(điều kiện 2){
   //Khối lệnh 2 được thực hiện nếu điều kiện 2 đúng
}.....
....................
else{
   //Khối lệnh n được thực hiện nếu tất cả điều kiện đều sai
}

Sơ đồ hoạt động câu lệnh điều kiện if…else if….else

Sơ đồ hoạt động câu lệnh điều kiện if...else if....else

Code minh họa

Ví dụ 1

#include <stdio.h>
int main()
{
	int a = 4;
	if(a < 5)
	{
		printf("a nho hon 5");	
	}else if(a==5){
		printf("a bang hon 5");	
	}
	else{
		printf("a lon hon 5");	
	}
	return 0;
}

Kết quả thực thi

a nho hon 5

Ta thấy điều kiện a < 5 là đúng vì 4 < 5 nên dòng code bên trong câu lệnh if được thực thi.

Ví dụ 2

#include <stdio.h>
int main()
{
	int a = 5;
	if(a < 5)
	{
		printf("a nho hon 5");	
	}else if(a==5){
		printf("a bang hon 5");	
	}
	else{
		printf("a lon hon 5");	
	}
	return 0;
}

Kết quả thực thi

a bang 5

Ta thấy điều kiện a = 5 là đúng trong lệnh else if vì 5 = 5 nên câu lệnh thứ 2 được thực hiện.

Ví dụ 3

#include <stdio.h>
int main()
{
	int a = 10;
	if(a < 5)
	{
		printf("a nho hon 5");	
	}else if(a==5){
		printf("a bang hon 5");	
	}
	else{
		printf("a lon hon 5");	
	}
	return 0;
}

Kết quả thực thi

a lon hon 5

Khi a = 10 thì cả 2 câu điều kiện a < 5 và a > 10 đều sai nên khối lệnh trong else sẽ được thực hiện.

Chúc bạn học giỏi 🙂🙂

0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x