Thứ Hai, 4 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Làm quen với ngôn ngữ C - Chương trình Hello World

Làm quen với ngôn ngữ C – Chương trình Hello World

DÁNH SÁCH BÀI VIẾT
Lập trình là gì? Một số khái niệm trong lập trình
Cài đặt IDE Dev C++ – Môi trường lập trình C/C++
Làm quen với ngôn ngữ C – Chương trình Hello World
Những cú pháp cơ bản
Các kiểu dữ liệu
Biến và Toán tử
Vòng lặp for, while và do…while
Câu lệnh điều kiện if else
Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case
Từ khóa break và continue
Mảng
Hàm
Tham biến và Tham trị
Chuỗi ký tự
Một số hàm xử lý chuỗi
Con trỏ
Đọc ghi file
Struct – Dữ liệu kiểu cấc trúc

Trước khi bắt đầu lập trình C, bạn cần phải học cách viết, biên dịch và chạy chương trình C đầu tiên.

Để viết chương trình C đầu tiên, mở chương trình Dev C++ mà ở bài viết trước chúng ta đã cài đặt.

Chọn File -> New -> Source File và viết mã sau:

#include <stdio.h>
int main() 
{
 printf("Hello C Language");
 return 0;
}

#include<stdio.h>: Khai báo thư viện stdio định nghĩa một số hàm như printf, scanf, fflush…..

int main(): là hàm chính khi được biên dịch hàm này được gọi đầu tiên của chương trình bằng ngôn ngữ C.

printf(): hàm printf() được sử dụng để hiển thị một đoạn text ra màn hình console.

return 0: câu lệnh return 0 trả về giá trị cho hàm, ở hàm main nó sẽ được hiểu là để trả về trạng thái thực thi cho hệ điều hành. Giá trị 0 được sử dụng để thực hiện thành công và 1 cho việc thực hiện không thành công.


Làm thế nào để biên dịch và chạy chương trình C

Có 3 cách để biên dịch và chạy chương trình C với Dev C++, theo menu và phím tắt.

Compile: chọn Execute -> Compile (hoặc F9) (Biên dịch chương trình)

Run: chọn Execute -> Compile (hoặc F10) (Chạy chương trình)

Compile và Run: chọn Execute -> Compile (hoặc F11) (Biên dịch và đồng thời chạy chường trình

Làm quen với ngôn ngữ C - Chương trình Hello World

Biên dịch và chạy chương trình trên

Đầu tiên, bạn cần Save đoạn code trên với đuôi .c

Tại trình Dev C++, nhấn phím F9 để biên dịch chương trình, sau đó nhấn phím F10 để chạy chương trình. Hoặc nhấn trực tiếp phím F11 để vừa thực hiện biên dịch xong chương trình sẽ ngay lập tức được chạy lên.

Kết quả:

Chương trình đâu tiên

Chúc bạn học giỏi 🙂🙂

0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x