Thứ Năm, 28 Tháng Chín 2023
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Từ khóa break và continue trong ngôn ngữ lập trình C

Từ khóa break và continue trong ngôn ngữ lập trình C

DÁNH SÁCH BÀI VIẾT
Lập trình là gì? Một số khái niệm trong lập trình
Cài đặt IDE Dev C++ – Môi trường lập trình C/C++
Làm quen với ngôn ngữ C – Chương trình Hello World
Những cú pháp cơ bản
Các kiểu dữ liệu
Biến và Toán tử
Vòng lặp for, while và do…while
Câu lệnh điều kiện if else
Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case
Từ khóa break và continue
Mảng
Hàm
Tham biến và Tham trị
Chuỗi ký tự
Một số hàm xử lý chuỗi
Con trỏ
Đọc ghi file
Struct – Dữ liệu kiểu cấc trúc

Ở những bài viết trước mình đã giới thiệu các bạn về vòng lặp for, while, do..while và cấu trúc điều kiện rẽ nhánh switch..case. Trong bài hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về 2 từ khóa liên quan mật thiết, đó là từ khóa Break Continue, chúng ta cùng bắt đầu nhé.

Từ khóa break

Từ khóa break được dùng để kết thúc các vòng lặp whiledo-whilefor và câu điều kiện switch.

Từ khóa break với câu điều kiện switch

Ở bài viết giới thiếu cấu trúc Switch trước bạn đã thấy từ khóa break thường được đặt cuối mỗi khối lệnh trong các case label. Nó được dùng để kết thúc câu điều kiện switch.

#include <stdio.h>
int main()
{
  int a = 5;
  switch(a)
  {
    case 0: printf("So 0"); break;
    case 1: printf("So mot"); break;
    case 2: printf("So hai"); break;
    case 3: printf("So ba"); break;
    case 4: printf("So bon"); break;
    case 5: printf("So nam"); break;
    case 6: printf("So sau"); break;
    case 7: printf("So bay"); break;
    case 8: printf("So tam"); break;
    case 9: printf("So chin"); break;
    default: printf("Khong doc duoc");
  }
  return 0;
}

Output

Từ khóa break và continue

Từ khóa break với vòng lặp

Từ khóa break có thể dùng để kết thúc sớm quá trình thực thi của một vòng lặp.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
int main()
{
	for (int i = 1; i < 10; i++)
	{
		printf("%d\n",i);
		// exit loop if i == 4
		if (i == 4)
			break;
	}

	return 0;
}

Output:

Từ khóa breake và continue

Trong ví dụ trên, điều kiện dừng của vòng lặp là i < 10, nhưng bạn có thể sử dụng từ khóa break để kết thúc vòng lặp khi i == 4.

Từ khóa break thường dùng để kết thúc một vòng lặp vô hạn.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
using namespace std;
int main()
{
	while (true)
	{
		printf("Nhap vao so (0 de thoat): ");
		int num;
		scanf("%d",&num);

		// exit loop if user enters 0
		if (num == 0)
			break;
	}
}

Output

Output của chương trình

Trong ví dụ trên, vòng lặp vô hạn sẽ chỉ kết thúc khi người dùng nhập 0.

Từ khóa continue

Từ khóa continue trong C++ làm việc có nét giống với lệnh break. Nhưng thay vì kết thúc vòng lặp ngay lập tức, nó sẽ nhảy đến cuối vòng lặp hiện tại, và thực thi lần lặp tiếp theo.

Ví dụ: In ra màn hình các số lẻ hỏ hơn 10

#include <stdio.h>
using namespace std;
int main()
{
	for (int i = 0; i < 10; ++i)
	{
		// If the number is divisible by 2, skip the iteration
		if ((i % 2) == 0)
			continue; 

		printf("%d  ", i);

	}
	return 0;
}

Output

Ví dụ trên sử dụng từ khóa continue để bỏ qua những vòng lặp mà i là số chẵn, và in ra màn hình các số i là số lẻ.

0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?


Nhận code bài tập và kiểm tra C C++
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x