Chủ Nhật, 21 Tháng Bảy 2024
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Tổng hợp những cú pháp trong ngôn ngữ C cơ bản

Tổng hợp những cú pháp trong ngôn ngữ C cơ bản

DÁNH SÁCH BÀI VIẾT
Lập trình là gì? Một số khái niệm trong lập trình
Cài đặt IDE Dev C++ – Môi trường lập trình C/C++
Làm quen với ngôn ngữ C – Chương trình Hello World
Những cú pháp cơ bản
Các kiểu dữ liệu
Biến và Toán tử
Vòng lặp for, while và do…while
Câu lệnh điều kiện if else
Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case
Từ khóa break và continue
Mảng
Hàm
Tham biến và Tham trị
Chuỗi ký tự
Một số hàm xử lý chuỗi
Con trỏ
Đọc ghi file
Struct – Dữ liệu kiểu cấc trúc

Mã trong C

Chương trình trong C bao gồm các mã thông báo khác nhau và trong các mã thông báo lại là từ khóa, mã định danh, hằng số, chuỗi ký tự hoặc ký hiệu. Ví dụ, câu lệnh C sau đây bao gồm năm mã thông báo:

printf("Hello, World! \n");

Các mã thông báo riêng lẻ là:

printf

(

“Hello, World! \n”

)

;

Dấu chấm phẩy

Trong một chương trình C, dấu chấm phẩy là một dấu kết thúc câu lệnh. Tức là, mỗi câu lệnh riêng lẻ phải được kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Nó cho biết kết thúc của một thực thể logic.

Dưới đây là hai câu lệnh khác nhau:

printf("Hello, World! \n");
return 0;

Comment trong C

Chú thích giống như việc trợ giúp trong chương trình C của bạn và chúng bỏ qua bởi trình biên dịch. Chúng bắt đầu bằng / * và kết thúc bằng các ký tự * / như dưới đây:

/* chương trình C đầu tiên*/

Bạn không thể có thêm comment trong comment và chúng không xảy ra trong chuỗi ký tự hoặc ký tự.

Nhận dạng số

Mã định danh trong C là tên được sử dụng để xác định biến, chức năng hoặc bất kỳ mục nào do người dùng xác định. Mã định danh bắt đầu bằng một chữ cái từ A đến Z, từ a đến z hoặc dấu gạch dưới ‘_’ theo sau là 0 hoặc nhiều chữ cái, dấu gạch dưới và chữ số (0 đến 9).

C không cho phép các ký tự dấu câu như @, $ và% trong số nhận dạng. C là một ngôn ngữ lập trình phân biệt chữ hoa chữ thường . Do đó, Chữ in hoa và chữ thường là hai nhận dạng khác nhau trong C. Dưới đây là một số ví dụ về số nhận dạng có thể chấp nhận:

mohd       zara abc   move_name a_123
myname50   _temp j   a23b9 retVal

Từ khóa

Danh sách sau đây cho thấy các từ dành riêng trong C. Các từ dành riêng này có thể không được sử dụng làm hằng số hoặc biến hoặc bất kỳ tên định danh nào khác.

autoelselongswitch
breakenumregistertypedef
caseexternreturnunion
charfloatshortunsigned
constforsignedvoid
continuegotosizeofvolatile
defaultifstaticwhile
dointstruct_Packed
double  

Khoảng trống trong C

Một dòng chỉ chứa khoảng trắng, có thể với một chú thích, được gọi là một dòng trống và trình biên dịch C hoàn toàn bỏ qua nó.

Khoảng trống là thuật ngữ được sử dụng trong C để mô tả khoảng trống, tab, ký tự dòng mới và nhận xét. Khoảng trắng phân tách một phần của câu lệnh từ một câu lệnh khác và cho phép trình biên dịch xác định vị trí của một phần tử trong câu lệnh, chẳng hạn như int, kết thúc và phần tử tiếp theo bắt đầu. Do đó, trong ví dụ sau:

int age;

Phải có ít nhất một ký tự khoảng trống (thường là khoảng trắng) giữa int và age cho trình biên dịch để có thể phân biệt chúng. Mặt khác:

fruit = apples + oranges;   // get the total fruit

Không cần có ký tự khoảng trống giữa fruit và =, hoặc giữa = và apples, mặc dù như vậy việc hiển thị sẽ đẹp hơn.

0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x