Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 2024
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Lập trình tỏ tình người yêu trên Graphics C/C++ - I LOVE...

Lập trình tỏ tình người yêu trên Graphics C/C++ – I LOVE YOU

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Lập trình tỏ tình người yêu trên Graphics C/C++ – I LOVE YOU
Lập trình Demo Ai Là Triệu Phú trên Graphics C/C++
Lập Trình C/C++ Vẽ và Tô Màu Trái Tim bằng Thư Viện Graphics
Lập trình Đồng Hồ Thời Gian & Bấm Giờ Trên Graphics C/C++ 
Lập trình Game Flappy Bird Trên Graphics C/C++
Lập trình Demo ứng dụng Học lập trình trên Graphics C/C++
Lập trình I LOVE YOU trên Graphics C/C++ – Lập trình tỏ tình Crush
Bóng bay lên trời – Lập trình Happy Birthday trên C/C++
Tỏ tình Crush bằng code C/C++ – I LOVE YOU ngôn ngữ C/C++
Cách tạo menu game trên thư viện Graphics C/C++
Lập trình game Cờ Caro trên C/C++ màn hình Console(Demo Game)
Lập trình ứng dụng giúp bé học toán trên C/C++ màn hình Console
Lập trình game Rắn săn mồi trên C/C++ màn hình Console(Demo Snake)
Xây dựng demo Code Vượt vật cản trên màn hình Console C/C++

Trong loạt bài chia sẻ các demo và Source code, hôm nay mình sẽ chia sẻ code Lập trình tỏ tình người yêu trên Graphics C/C++ – I LOVE YOU trên thư viện Graphics C/C++.

Bạn nào chưa có người yêu mà đang crush ai đó thì tải ngay code này về gửi tặng bạn ấy luôn nhé@@ Nếu có thành người yêu luôn nhớ quay lại đây cảm ơn mình một câu cũng như để mình chúc mừng lại bạn nhá..hahahah. Mà nhớ xóa đoạn cuối đi nhé :)) đoạn cuối là câu chuyên tình buồn v** đ** của mềnh😔😔

Ngoài ra mình còn có 2 bài viết nữa cũng về code I LOVE YOU là Lập trình I LOVE YOU trên Graphics C/C++ – Lập trình tỏ tình CrushTỏ tình Crush bằng code C/C++ – I LOVE YOU ngôn ngữ C/C++ bạn thăm khảo thêm nhé.

Lập trình tỏ tình người yêu trên Graphics C/C++ – I LOVE YOU

Video dưới đây là demo mà mình đã xây dựng và sẽ chia sẻ source code trong bài viết hôm nay, bạn xem qua nhé.

Hahaha…Thách bạn dịch được chuỗi nhị phân trong màn hình có ý nghĩa gì đấy:))

Chương trình

Nếu như bạn đang vẫn chưa cài đặt thư viện Graphics hoặc chưa biết cách chạy chương trình trên màn hình Grpahics C/C++ thì hãy xem thêm bài viết này: Cài đặt thư viện Graphics trên IDE Dev C++.

Bạn không hiểu được ý nghĩa, cách dùng và tác dụng của các hàm đồ họa sử dụng trong chương trình dưới thì đọc tiếp bài viết này: Một số hàm đồ họa trong thư viện Graphics C/C++.

MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH

#include <bits/stdc++.h>
#include <graphics.h>
using namespace std;

void ExpressLove();
void LoveFailure();
void BrokenHeart();

void Frame()
{
	initwindow(1010,615);
	setfillstyle(1,7); bar(0,0,1000,600);
	setlinestyle(3,3,5); setcolor(12);	rectangle(0,0,1000,600);
	setcolor(12); setbkcolor(7); settextstyle(3,0,5);
	outtextxy(170,15,"CONNECTING FROM LOVE SEVER");
	setcolor(2); setbkcolor(7); settextstyle(6,0,4);
	outtextxy(110,60,"Send to.....Nguoi con gai toi don phuong");
	setcolor(6); setbkcolor(7); settextstyle(6,0,4);
	outtextxy(340,100," Loading.......");
	setcolor(1); setlinestyle(1,2,5); line(150,160,850,160);
	setfillstyle(1,8); bar(50,200,950,550);
	setlinestyle(3,3,5); setcolor(6);	rectangle(50,200,950,550);
	setcolor(15); setbkcolor(8); settextstyle(3,0,3);
	setcolor(9); setbkcolor(7); settextstyle(4,1,1); 
	outtextxy(40,190,"I Love You - Co gai giau ten");  //1010100.1110010.1100001.1101110
	setcolor(9); setbkcolor(7); settextstyle(4,1,1); 
	outtextxy(985,190,"I Love You - Co gai giau ten");//1001100.1101001.1101110.1101000
	setcolor(9); setbkcolor(7); settextstyle(2,0,5); 
	outtextxy(90,560,"1010100.1101111.100000.1110100.1101000.1101001.1100011.1101000.100000.1100011.1100001.1110101.100000.1101110.1101000.1101001.1100101.1110101.100000.1101100.1100001.1101101");
	outtextxy(198,575,"1010100.1110010.1100001.1101110.100000.1010100.1101000.1110101.1111001.100000.1001100.1101001.1101110.1101000 (Text -> ASCII)");
}
void textlove()
{
	char love[100][500]={
		"Tinh yeu anh trao em sao cu lang tham",
		"Vi tinh yeu trong anh cu mai im lang",
		"Nhin em vui tim anh cang yeu em hon ",
		"Em biet khong ",
		"Tinh yeu em trao anh sao no lanh lung",
		"Tinh don phuong anh mang sao mai nghen ngao",
		"Giot nuoc mat roi trong dem khuya lanh vi yeu em",
		"Em hieu thau ",
		"Yeu don phuong khong noi thanh loi",
		"Tim anh thuong nho em tung dem ",
		"Anh luon mong em hay nghi den anh chi mot lan ",
		"De anh khong co don moi khi dem ve ",
		"Sao tim em cu mai hung ho",
		"Cho con tim cua anh cang quan dau ",
		"Neu co uoc muon anh chi muon em trong cuoc doi",
		"De tinh yeu cua anh mai trao nguoi thoi… ",
		"Tinh yeu anh trao em sao cu lang tham",
		"Vi tinh yeu trong anh cu mai im lang·",
		"Nhin em vui tim anh cang yeu em hon ",
		"Em biet khong ",
		"Tinh yeu em trao anh sao no lanh lung",
		"Tinh don phuong anh mang sao mai nghen ngao",
		"Giot nuoc mat roi trong dem khuya lanh vi yeu em",
		"em hieu thau ",
		"Yeu don phuong khong noi thanh loi",
		"Tim anh thuong nho em tung dem ",
		"Anh luon mong em hay nghi den anh chi mot lan ",
		"De anh khong co don moi khi dem ve ",
		"Sao tim em cu mai hung ho",
		"Cho con tim cua anh cang quan dau ",
		"Neu co uoc muon anh chi muon em trong cuoc doi",
		"De tinh yeu cua anh mai trao nguoi thoi… ",
		"Yeu don phuong khong noi thanh loi",
		"Tim anh thuong nho em tung dem ",
		"Anh luon mong em hay nghi den anh chi mot lan ",
		"De anh khong co don moi khi dem ve ",
		"Sao tim em cu mai hung ho",
		"Cho con tim cua anh cang quan dau ",
		"Neu co uoc muon anh chi muon anh trong cuoc doi",
		"De tinh yeu cua anh mai trao nguoi thoi… ",
		"De tinh yeu cua anh mai trao nguoi thoi…",
	};
	setcolor(15); setbkcolor(8); settextstyle(6,0,3);
	for(int i=0;i<=100;i+=4)
	{
		outtextxy(80,220,love[i]);	 delay(5000);
		if(i==40) break;
		outtextxy(80,260,love[i+1]); delay(5000);
		outtextxy(80,300,love[i+2]); delay(5000);
		outtextxy(80,340,love[i+3]); delay(5000);
		outtextxy(80,220,"                                            ");
		outtextxy(80,260,"                                            ");
		outtextxy(80,300,"                                            ");
		outtextxy(80,340,"                                            ");
	}
}
void reset()
{
	setfillstyle(1,0);
	for(int i=0;i<=620;i++)
	{
	 bar(0,0,1100,i); Sleep(10);
	}
}
void reset2()
{
	setfillstyle(1,7);
	for(int i=0;i<=320;i++)
	{
	 bar(0,0,1100,i);
	 bar(0,630,1100,630-i);
	 Sleep(30);
	}
}
int main()
{
	Frame();
	delay(5000);
	textlove();
	reset();
	ExpressLove();
	BrokenHeart();
	Sleep(3003);
	reset2();
	setcolor(6); settextstyle(6,0,7); setbkcolor(7); outtextxy(80,250,"Sad Love Story Ended");
getch();
return 0;
}
void Khoi_tao();
void girl();
void Boy_Di_chuyen(int &luu, int &x, int &y, int &c1, int &c2,int &c3,int &c4);
void Bau_troi(int a[], int b[],int c1);
void ExpressLove()
{
	int a[100],b[100], dem=0;
  int luu=100, x=150, y=230,c1=120,c2=370,c3=120,c4=120;
  Khoi_tao();
  int l=0;
  while(c1<=770)
  {
  	 if(dem==10){ Bau_troi(a,b,c1); dem=0;	}
	 dem++;
   Boy_Di_chuyen(luu, x,y,c1,c2,c3,c4);
   girl();
   delay(30); if(l==0) Sleep(2000);
   l++;
  }	
  	LoveFailure();
}

void Khoi_tao()
{
	setcolor(15); setlinestyle(1,2,4);
	line(0,430,1010,430);
	setfillstyle(1,7); bar(0,430,1010,510);
	setcolor(1); setbkcolor(7); settextstyle(3,0,5);
//	outtextxy(260,445,"Code by Tanchan679");
}
void Boy_Di_chuyen(int &luu, int &x, int &y, int &c1, int &c2,int &c3,int &c4)
{
	setcolor(rand()%14+1); settextstyle(4,0,5); setbkcolor(0); outtextxy(330,30,"Valleys love");
	//remove boy
	setcolor(0); settextstyle(2,0,5); setbkcolor(15); outtextxy(x-20,y-50,"love umbrella");
	setfillstyle(1,4); bar(80,200,100,430);
	setcolor(15); rectangle(30,150,150,200);
	setcolor(12); settextstyle(4,0,3); outtextxy(40,160,"STOP");
	setlinestyle(1,2,2);setcolor(0); setfillstyle(1,0);
	pieslice(x+10,y-20,0,180,60);// Chiec o
	setlinestyle(1,2,2); line(x+10,y-20,x+10,y+60); // tay cam chiec o
	setfillstyle(1,0); circle(x-30,y+30,20); //Dau
	line(x-30,y+50,x-30,y+140);//Than
	line(x-30,y+70,x-10,y+100);line(x-10,y+100,x+10,y+60);//Tay 
	line(x-30,y+80,x-10,y+105);line(x-10,y+105,x+10,y+60); //Tay
	line(c4,c2,c1,c2+50);//Chan trai
	line(c4,c2,c3,c2+50); //Chan Phai
	//color boy
	if(c1<=770) {c1-=1;c3+=1;}
	if(c1<=luu)
	{
		c1+=35; c3-=5;c4+=15;
		x=x+15;
		luu=c1-20;
	}
	setlinestyle(1,2,2); setfillstyle(1,15);
	pieslice(x+10,y-20,0,180,60);// Chiec o
	setcolor(12); settextstyle(2,0,5); setbkcolor(15); outtextxy(x-20,y-50,"love umbrella");
	setcolor(15);
	setlinestyle(1,2,2); line(x+10,y-20,x+10,y+60); // tay cam chiec o
	setfillstyle(1,0); circle(x-30,y+30,20); //Dau
	line(x-30,y+50,x-30,y+140);//Than
	line(x-30,y+70,x-10,y+100);line(x-10,y+100,x+10,y+60);//Tay 
	line(x-30,y+80,x-10,y+105);line(x-10,y+105,x+10,y+60); //Tay
	line(c4,c2,c1,c2+50);//Chan trai
	line(c4,c2,c3,c2+50); //Chan Phai
}

void girl()
{
	int a[6]={800,380,880,380,840,340};
	setfillstyle(1,12); settextstyle(1,1,1); fillpoly(3,a);
	line(840,340,840,290); circle(840,275,18);
	line(840,380,820,420); 	line(840,380,860,420);
	line(840,315,820,325);
	line(840,310,810,300);line(810,300,825,265);
}
void Bau_troi(int a[], int b[], int c1)
{
	for(int i =0; i<100; i++)
	{
	 settextstyle(0,0,1); setbkcolor(0); outtextxy(a[i],b[i]," ");
	}
  for(int i =0;i<100;i++)
  {
	  a[i]=rand()%1000;
		b[i]=rand()%400;
		settextstyle(0,0,1); setbkcolor(0);
		if(c1<=770) setcolor(15);
		else setcolor(12);
		outtextxy(a[i],b[i],"*");
	}
}
void LoveFailure()
{
	setfillstyle(1,15); fillellipse(650,220,110,70);
	setcolor(12); settextstyle(4,0,1); setbkcolor(15);
	outtextxy(560,180,"To thich cau!!");
	outtextxy(550,205,"Lam nguoi yeu ");
	outtextxy(600,230,"  to nhe??");
	delay(3000);
	setcolor(15); settextstyle(2,0,6); setbkcolor(0);
	outtextxy(890,180,"To xin loi!!");
	outtextxy(880,205,"to da co ny,");
	outtextxy(825,230,"to cung kg thich cau!!");
	delay(5000);
	setcolor(2); settextstyle(4,0,4); setbkcolor(7); outtextxy(50,450," The girl left, the moody boy for days....");
	setcolor(12); settextstyle(4,0,1); setbkcolor(15);
	setfillstyle(1,15); fillellipse(650,220,110,70);
	outtextxy(575,170,"va do la lan");
	outtextxy(580,190,"chang trai");
	outtextxy(600,210,"thuc su");
	outtextxy(555,230,"cam thay minh");
	outtextxy(595,250,"yeu duoi!!");
	setbkcolor(0);
	outtextxy(890,180,"                               ");
	outtextxy(880,205,"                          ");
	outtextxy(825,230,"                                   ");
	int a[6]={800,380,880,380,840,340};
	setfillstyle(1,0); settextstyle(1,1,1); fillpoly(3,a);
	setcolor(0);
	line(840,340,840,290); circle(840,275,18);
	line(840,380,820,420); 	line(840,380,860,420);
	line(840,315,820,325);
	line(840,310,810,300);line(810,300,825,265);
	int x=800;
	for(int i=0;i<200;i++)
	{
		int a[6]={x,380,x+80,380,x+40,340};
		setfillstyle(1,0); settextstyle(1,1,1); fillpoly(3,a);
		setcolor(0);
		line(x+40,340,x+40,290); circle(x+40,275,18);
		line(x+40,380,x+20,420); 	line(x+40,380,x+60,420);
		line(x+40,315,x+60,325);
		line(x+40,310,x+70,300);line(x+14,300,x+45,265);
		x++;
		setfillstyle(1,12); settextstyle(1,1,1); fillpoly(3,a);
		setcolor(15);
		line(x+40,340,x+40,290); circle(x+40,275,18);
		line(x+40,380,x+20,420); 	line(x+40,380,x+60,420);
		line(x+40,315,x+60,325);
		line(x+40,310,x+70,300);
		line(820,250,820,300);
		Sleep(50);
	}
}
int x=439,y=125, x1=440, yy=125, ll;
void love()
{
int iloveyou[22]={x,y,x+22,y-15,x+44,y-27,x+88,y-12,x+102,y,x+117,y+22,x+125,y+44,x+125,y+47,x+120,y+66,x+105,y+88,x,y+220};
int iloveyou2[22]={x1,yy,x1-22,yy-15,x1-44,yy-27,x1-88,yy-12,x1-102,yy,x1-117,yy+22,x1-125,yy+44,x1-125,yy+47,x1-120,yy+66,x1-105,yy+88,x1,yy+220};
	setcolor(0); setfillstyle(1,0);
	fillpoly(11,iloveyou);
	fillpoly(11,iloveyou2);
	if(ll==0){x++; x1--;} else if(ll==1){x--; x1++;}
int ily[22]={x,y,x+22,y-15,x+44,y-27,x+88,y-12,x+102,y,x+117,y+22,x+125,y+44,x+125,y+47,x+120,y+66,x+105,y+88,x,y+220};
int ily2[22]={x1,yy,x1-22,yy-15,x1-44,yy-27,x1-88,yy-12,x1-102,yy,x1-117,yy+22,x1-125,yy+44,x1-125,yy+47,x1-120,yy+66,x1-105,yy+88,x1,yy+220};
	if(x==440)	{	setcolor(15); setfillstyle(1,15);}
	else{setcolor(12); setfillstyle(1,12);}
	fillpoly(11,ily);
	fillpoly(11,ily2);
}
void Loang(int x, int y)
{
	int mht=getpixel(x,y);
	if(mht==15)
	{
		putpixel(x,y,12);
		for(int i=0;i<100000;i++);
		Loang(x-1, y);
		Loang(x+1, y);
		Loang(x, y-1);
		Loang(x, y+1);
	}
}
void broken()
{
	setlinestyle(0,1,2); setcolor(15);
	int xx=440,yy=125,xx1=445,yy1=137,i=0;
	line(xx,yy,xx1,yy1);
	do{
		line(xx,yy,xx1,yy1);
		i++; 
		if(i%2==1)	{
			xx=445;xx1=440;
		}
		else{
			xx=440;xx1=445;
		}
		yy+=13;yy1+=13;
		delay(500);
	}while(yy1<357);
}
void BrokenHeart()
{
	setfillstyle(1,0); setcolor(0); fillellipse(650,220,110,70);
	delay(4000);
	love();
	Loang(440,300);
	delay(3000);
	broken();
	while(x1>150)
	{
		love();
		delay(1);
	}
	delay(2000);
}
XÊM THÊM
Tỏ tình Crush bằng code C/C++ – I LOVE YOU ngôn ngữ C/C++
Lập trình game Cờ Caro trên C/C++ màn hình Console(Demo Game)
Lập trình game Rắn săn mồi trên C/C++ màn hình Console(Demo Snake)
Xây dựng demo Code Vượt vật cản trên màn hình Console C/C++
Lập trình Demo Ai Là Triệu Phú trên Graphics C/C++
3.3 4 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

2 BÌNH LUẬN

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
2 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến
caotu
caotu
1 năm trước

cái này chạy đc trên dev C++ ko ạ

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
2
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x