Thứ Sáu, 12 Tháng Tư 2024
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Tỏ tình Crush bằng code C/C++ - I LOVE YOU ngôn ngữ...

Tỏ tình Crush bằng code C/C++ – I LOVE YOU ngôn ngữ C/C++

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Lập trình tỏ tình người yêu trên Graphics C/C++ – I LOVE YOU
Lập trình Demo Ai Là Triệu Phú trên Graphics C/C++
Lập Trình C/C++ Vẽ và Tô Màu Trái Tim bằng Thư Viện Graphics
Lập trình Đồng Hồ Thời Gian & Bấm Giờ Trên Graphics C/C++ 
Lập trình Game Flappy Bird Trên Graphics C/C++
Lập trình Demo ứng dụng Học lập trình trên Graphics C/C++
Lập trình I LOVE YOU trên Graphics C/C++ – Lập trình tỏ tình Crush
Bóng bay lên trời – Lập trình Happy Birthday trên C/C++
Tỏ tình Crush bằng code C/C++ – I LOVE YOU ngôn ngữ C/C++
Cách tạo menu game trên thư viện Graphics C/C++
Lập trình game Cờ Caro trên C/C++ màn hình Console(Demo Game)
Lập trình ứng dụng giúp bé học toán trên C/C++ màn hình Console
Lập trình game Rắn săn mồi trên C/C++ màn hình Console(Demo Snake)
Xây dựng demo Code Vượt vật cản trên màn hình Console C/C++

Hehe….hôm nay mình sẽ viết một chương trình nhỏ Tỏ tình Crush bằng code C/C++, bạn nào chưa có người yêu mà đang crush ai đó thì tải ngay code này về gửi tặng bạn ấy luôn nhé@@ Nếu có thành người yêu luôn nhớ quay lại đây cảm ơn mình một câu cũng như để mình chúc mừng lại bạn nhá..hahahah.

Tỏ tình Crush bằng code C/C++

Xem trước video dưới đây nhé!

Xây dựng chương trình

Ở đây mình có sử dụng tới thư viện Windows.h, thư viện này khai báo để sử dụng  các hàm Định dạng nội dung Console(Thay đổi vị trí con trỏ, đổi màu văn bản…), cụ thể là sử dụng để viết các hàm là gotoxy(int x,int y), resizeConsole(int width, int height) và hàm textcolor(int x) trong chương trình.

Source code chương trình hoàn chỉnh

Bạn dowdload code về tự sửa lại theo ý mình rồi gửi ngay cho người ấy nhé@@

MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <Windows.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 13
//Hàm thay đổi vị trí con trỏ trong màn hình console
void gotoxy(int x,int y)
{
	HANDLE h = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	COORD g = {x,y};
	SetConsoleCursorPosition(h,g);
}
//Hàm thay đổi màu văn bản(mã màu từ 0 tới 12)
void textcolor(int x)
{
	HANDLE h = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	SetConsoleTextAttribute(h,x);
}

//Hàm thay đổi kích thước màn hình console
void resizeConsole(int width, int height)
{
	HWND console = GetConsoleWindow();
	RECT r;
	GetWindowRect(console, &r);
	MoveWindow(console, r.left, r.top, width, height, TRUE);
}

//Hàm viết các văn bản tiêu đề
void Begin()
{
	gotoxy(28,2); textcolor(12); printf("CONNECTING FROM LOVE SEVER");	
  gotoxy(13,4); textcolor(12); printf("%c%c%c",3,3,3);gotoxy(65,4);printf("%c%c%c",3,3,3);
  gotoxy(16,4); textcolor(11); printf(" Send to...........Nguoi con gai toi tham thuong");
 // gotoxy(18,6); textcolor(14); printf("____________________________________________");
  gotoxy(32,6); textcolor(13); printf("Loading......10%%");
  gotoxy(18,7); textcolor(14); printf("____________________________________________");
}


//Hàm vẽ trái tim
void love(int luu)
{

//Ma trận trái tim
int traitim[MAX][MAX]= {
{0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0},
{0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0},
{1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1},
{1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
{0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0},
{0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0},
{0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0},
{0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0}};
textcolor(luu%14+1); //Thay đổi màu vẽ trái tim

//=.>Vẽ trái tim từ ma trận trái tim
if(luu==0)
{
	for(int i=0;i<MAX;i++)
{
  for(int j=0;j<MAX;j++)
    {
    	Sleep(10);
    	if(traitim[i][j]) {gotoxy(j+20,i+10); printf("%c",3);}
		  else {gotoxy(j+20,i+10); printf(" ");} 
		}
	printf("\n");
}
for(int i=0;i<MAX;i++)
{
  for(int j=0;j<MAX;j++)
    {
    	Sleep(10);
    	if(traitim[i][j]) {gotoxy(j+33,i+10); printf("%c",3);}
		  else {gotoxy(j+33,i+10); printf(" ");} 
		}
	printf("\n");
}
for(int i=0;i<MAX;i++)
{
  for(int j=0;j<MAX;j++)
    {
    	Sleep(10);
    	if(traitim[i][j]) {gotoxy(j+46,i+10); printf("%c",3);}
		  else {gotoxy(j+46,i+10); printf(" ");} 
		}
	printf("\n");
}
}
if(luu%2==0)
{
	for(int i=0;i<MAX;i++)
{
  for(int j=0;j<MAX;j++)
    {
    	if(traitim[i][j]) {gotoxy(j+20,i+10); printf("%c",3);}
		  else {gotoxy(j+20,i+10); printf(" ");} 
		}
	printf("\n");
}
for(int i=0;i<MAX;i++)
{
  for(int j=0;j<MAX;j++)
    {
    	if(traitim[i][j]) {gotoxy(j+33,i+10); printf("%c",3);}
		  else {gotoxy(j+33,i+10); printf(" ");} 
		}
	printf("\n");
}
for(int i=0;i<MAX;i++)
{
  for(int j=0;j<MAX;j++)
    {
    	if(traitim[i][j]) {gotoxy(j+46,i+10); printf("%c",3);}
		  else {gotoxy(j+46,i+10); printf(" ");} 
		}
	printf("\n");
}
}
  textcolor(12);
  gotoxy(26,14); printf("I");  gotoxy(38,14); printf("LOVE");  gotoxy(51,14); printf("YOU");
}
int main()
{
	resizeConsole(900,450);
  	Begin(); //Gọi hàm begin


//Ghi các đoạn văn bản ra màn hình Console
  	gotoxy(10,10); textcolor(15); printf("Cau a!! To co dieu muon noi voi cau.....");
  	Sleep(5000);gotoxy(32,6); textcolor(13); printf("Loading......15%%");
  	gotoxy(10,10); textcolor(15); printf("Truoc khi gap cau....to co nhieu thoi gian ranh roi lam");
  	Sleep(5000);gotoxy(32,6); textcolor(13); printf("Loading......21%%");
  	gotoxy(10,10); textcolor(15); printf("Nhung tu sau khi gap cau....Nhung khoang thoi gian do khong con nua");
  	gotoxy(10,12); textcolor(15); printf(" ma no bi lop day boi noi nho, tuong tu, va nhung nghi suy ve cau");
  	Sleep(10000);gotoxy(32,6); textcolor(13); printf("Loading......26%%");
  	gotoxy(10,10); textcolor(15); printf("Co le 'To thich cau that roi......'                       ");
  	gotoxy(10,12); textcolor(15); printf("                                       ");
  	Sleep(5000);gotoxy(32,6); textcolor(13); printf("Loading......35%%");
  	gotoxy(10,10); textcolor(15); printf("...                                     ");
  	Sleep(5000);gotoxy(32,6); textcolor(13); printf("Loading......41%%");
  	gotoxy(10,10); textcolor(15); printf("To khong duoc dep trai, nha to cung khong giau, to cung khong hoc gioi         ");
  	gotoxy(10,12); textcolor(15); printf("  nhu bao nguoi con trai khac                      ");
 	Sleep(10000);gotoxy(32,6); textcolor(13); printf("Loading......49%%");
  	gotoxy(10,10); textcolor(15); printf("To chi la 1 thang con trai me Game online, hoc dot, bat tai......       ");
  	gotoxy(10,12); textcolor(15); printf("                        ");
  	Sleep(5000);gotoxy(32,6); textcolor(13); printf("Loading......55%%");
  	gotoxy(10,10); textcolor(15); printf("Nhieu luc thuc su to muon lay het can dam tien lai gan cau va noi         ");
  	gotoxy(10,12); textcolor(11); printf("  'TO THICH CAU'                         ");
 	Sleep(10000);gotoxy(32,6); textcolor(13); printf("Loading......61%%");
  	gotoxy(10,10); textcolor(15); printf("Nhung to khong lam duoc....                    ");
  	gotoxy(10,12); textcolor(15); printf("  To khong co diem gi noi bat de co the ngo loi voi cau");
 	Sleep(10000);gotoxy(32,6); textcolor(13); printf("Loading......68%%");
  	gotoxy(10,10); textcolor(15); printf("va cau cung khong co ly do gi de co the chap nhan 1 nguoi nhu to....");
  	gotoxy(10,12); textcolor(15); printf("                                     ");
 	Sleep(5000);gotoxy(32,6); textcolor(13); printf("Loading......85%%");
  	gotoxy(10,10); textcolor(15); printf("Vi vay....Thich cau, to van se giu trong long, chi minh to biet!!      ");
  	gotoxy(10,12); textcolor(15); printf("        to se chi luon ngam nhin cau tu phia sau!!             ");     
 	Sleep(10000);gotoxy(32,6); textcolor(13); printf("Loading......93%%");
  	gotoxy(10,10); textcolor(15); printf(" Yeu don phuong, nhieu luc cung hanh phuc lam vi               ");
  	gotoxy(10,12); textcolor(15); printf("            to se khong bao gio bi cau tu choi....           ");
 	Sleep(10000);gotoxy(32,6); textcolor(13); printf("Loading......99%%");
  	gotoxy(10,10); textcolor(15); printf("To chi can moi ngay den truong deu duoc nhin thay cau            ");
  	gotoxy(10,12); textcolor(15); printf("     cung du lam cho to vui roi!!!              ");
 	Sleep(10000);gotoxy(32,6); textcolor(13); printf("Loading......100%%");
  	gotoxy(10,10); textcolor(15); printf("Va hien tai hy vong duy nhat cua to chi la             ");
  	gotoxy(10,12); textcolor(15); printf("  1 ngay nao do cau biet duoc rang         ");     
  	gotoxy(10,14); textcolor(15); printf("   da tung co 1 thang con trai tham thuong cau rat nhieu           ");
  	Sleep(15000);
  	system("cls");
  	int luu = 0;
  	while(1)
  	{
  		love(luu);
  		luu++;
  		Sleep(300);
	  }
  	
getch();
}
XÊM THÊM
Lập trình ứng dụng giúp bé học toán trên C/C++ màn hình Console
Lập trình game Rắn săn mồi trên C/C++ màn hình Console(Demo Snake)
Xây dựng demo Code Vượt vật cản trên màn hình Console C/C++
Lập trình game Cờ Caro trên C/C++ màn hình Console(Demo Game)
4.6 5 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

12 BÌNH LUẬN

Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
12 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến
rickmore
rickmore
7 tháng trước

ko đc mặc dù tôi đang dùng window

hehe hoho
hehe hoho
7 tháng trước

muốn gửi file cho người khác xem kiểu gì ad

Nguyễn Quỳnh
Nguyễn Quỳnh
1 năm trước

Anh ơi máy em hệ Windows sao ko chạy được vậy ạ

phương
phương
1 năm trước

cho em hỏi ngu cái là khỏi động đoạn code kiểu gì dạ ad

công
công
1 năm trước
Trả lời  TUI CÓ CÁCH

ad em hỏi tí chỗ ide ở đâu ạ lâu k vào nên k nhớ gì nữa ạ 🙁

Phạm Long Nhật
Phạm Long Nhật
1 năm trước

không được ạ

van
van
1 năm trước
Trả lời  TUI CÓ CÁCH

windows cx k đc a

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
12
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x