Thứ Hai, 20 Tháng Năm 2024
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Lập trình I LOVE YOU trên Graphics C/C++ - Lập trình tỏ tình...

Lập trình I LOVE YOU trên Graphics C/C++ – Lập trình tỏ tình Crush

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Lập trình tỏ tình người yêu trên Graphics C/C++ – I LOVE YOU
Lập trình Demo Ai Là Triệu Phú trên Graphics C/C++
Lập Trình C/C++ Vẽ và Tô Màu Trái Tim bằng Thư Viện Graphics
Lập trình Đồng Hồ Thời Gian & Bấm Giờ Trên Graphics C/C++ 
Lập trình Game Flappy Bird Trên Graphics C/C++
Lập trình Demo ứng dụng Học lập trình trên Graphics C/C++
Lập trình I LOVE YOU trên Graphics C/C++ – Lập trình tỏ tình Crush
Bóng bay lên trời – Lập trình Happy Birthday trên C/C++
Tỏ tình Crush bằng code C/C++ – I LOVE YOU ngôn ngữ C/C++
Cách tạo menu game trên thư viện Graphics C/C++
Lập trình game Cờ Caro trên C/C++ màn hình Console(Demo Game)
Lập trình ứng dụng giúp bé học toán trên C/C++ màn hình Console
Lập trình game Rắn săn mồi trên C/C++ màn hình Console(Demo Snake)
Xây dựng demo Code Vượt vật cản trên màn hình Console C/C++

Trong loạt bài chia sẻ các demo và Source code, hôm nay mình sẽ chia sẻ code Lập trình I LOVE YOU trên Graphics C/C++ – Lập trình tỏ tình Crush trên thư viện Graphics C/C++.

Bạn nào chưa có người yêu mà đang crush ai đó thì tải ngay code này về gửi tặng bạn ấy luôn nhé@@ Nếu có thành người yêu luôn nhớ quay lại đây cảm ơn mình một câu cũng như để mình chúc mừng lại bạn nhá..hahahah.

Lập trình I LOVE YOU trên Graphics C/C++

Video dưới đây là demo mà mình đã xây dựng và sẽ chia sẻ source code trong bài viết hôm nay, bạn xem qua nhé.

Chương trình được xây dựng cũng tương đối đơn giản, mình sẽ giải thích một số hàm như sau:

void Khoi_tao() – Hàm này có nhiệm vụ là khởi tạo ban đầu.

void Khoi_tao()
{
	initwindow(900,510);//Đặt màn hình có kích thước rộng 900px và cao 510px
	setcolor(15); setlinestyle(1,2,4); //Đặt màu sắc và kiểu nét vẽ
	line(0,430,900,430);//Vẽ đường thẳng dưới chân
	setfillstyle(1,7); bar(0,430,900,510); //Đặt kiểu tô màu và vẽ nền khu vực chứa "Code by tanchan679"
	setcolor(1); setbkcolor(7); settextstyle(3,0,5); //Đặt màu chữ, màu nền văn bản, kiểu chữ
	outtextxy(260,445,"Code by Tanchan679"); //Out đoạn văn bản ra màn hình có tọa độ (260,445)
}

void Boy_Di_chuyen(int &luu, int &x, int &y, int &c1, int &c2,int &c3,int &c4) – Hàm này có nhiệm vụ vẽ nhân vật chàng trai và tạo hiệu ứng di chuyển của chàng trai

void Boy_Di_chuyen(int &luu, int &x, int &y, int &c1, int &c2,int &c3,int &c4)
{

	//Xóa nhân vật -> Tạo hiệu ứng di chuyển bằng cách xóa đi hình ảnh nhân vật cũ, thay đổi tọa độ và vẽ nhân vật mới
	setlinestyle(1,2,2);setcolor(0); setfillstyle(1,0);
	pieslice(x+10,y-20,0,180,60);// Chiec o
	setlinestyle(1,2,2); line(x+10,y-20,x+10,y+60); // tay cam chiec o
	setfillstyle(1,0); circle(x-30,y+30,20); //Dau
	line(x-30,y+50,x-30,y+140);//Than
	line(x-30,y+70,x-10,y+100);line(x-10,y+100,x+10,y+60);//Tay 
	line(x-30,y+80,x-10,y+105);line(x-10,y+105,x+10,y+60); //Tay
	line(c4,c2,c1,c2+50);//Chan trai
	line(c4,c2,c3,c2+50); //Chan Phai

	//Kiểm tra nếu nhân vật đã tới vị trí cô gái, thì cho nhân vật dừng lại và hiện thêm dòng chữ I LOVE YOUU trên màn hình
	if(c1<=670) {c1-=1;c3+=1;}
	else{
		int m = rand()%14+1;
		settextstyle(1,0,5);setcolor(m);setbkcolor(0);
		outtextxy(250,30,"I LOVE YOU");
	}

//Thay đổi tọa độ nhân vật(vị trí nhân vật)
	if(c1<=luu)
	{
		c1+=35; c3-=5;c4+=15;
		x=x+15;
		luu=c1-20;
	}

//Vẽ lại nhân vật
	setlinestyle(1,2,2);setcolor(15); setfillstyle(1,15);
	pieslice(x+10,y-20,0,180,60);// Chiec o
	setlinestyle(1,2,2); line(x+10,y-20,x+10,y+60); // tay cam chiec o
	setfillstyle(1,0); circle(x-30,y+30,20); //Dau
	line(x-30,y+50,x-30,y+140);//Than
	line(x-30,y+70,x-10,y+100);line(x-10,y+100,x+10,y+60);//Tay 
	line(x-30,y+80,x-10,y+105);line(x-10,y+105,x+10,y+60); //Tay
	line(c4,c2,c1,c2+50);//Chan trai
	line(c4,c2,c3,c2+50); //Chan Phai
}

void girl() – Hàm này rất đơn giản là là vẽ hình cô gái đứng yên đó

void girl()
{
	int a[6]={700,380,780,380,740,340};//Tạo mảng tọa độ để vẽ cô gái
	setfillstyle(1,12); settextstyle(1,1,1); fillpoly(3,a);
	line(740,340,740,290); circle(740,275,18);
	line(740,380,720,420); 	line(740,380,760,420);
	line(740,315,720,325);
	line(740,310,710,300);line(710,300,725,265);
}

void Bau_troi(int a[], int b[], int c1) – Vẽ hiệu ứng bầu trời, sao lấp lánh

void Bau_troi(int a[], int b[], int c1)
{
//Vòng lặp để vẽ 100 ngôi sao khác nhau
	for(int i =0; i<100; i++)
	{
	 settextstyle(0,0,1); setbkcolor(0);//Đặt kiểu và màu nền văn bản
   outtextxy(a[i],b[i]," ");//Sử dụng ký tự dấu cách tượng trưng các ngôi sao
	}

//Random lại tọa độ(vị trí) của 100 ngôi sao
  for(int i =0;i<100;i++)
  {
  a[i]=rand()%900;
	b[i]=rand()%400;
	settextstyle(0,0,1); setbkcolor(0);
	if(c1<=670) setcolor(15);
	else setcolor(12);
	outtextxy(a[i],b[i],"*");
	}
}

int main() – Hàm chính

int main()
{
//Khởi tọa các giá trị cần thiết
	int a[100],b[100], dem=0;
  int luu=100, x=150, y=230,c1=120,c2=370,c3=120,c4=120;
  Khoi_tao();

  while(1)//Vòng lặp vô hạn
  {
//Mỗi 10 lần lặp thì hiệu ứng bầu trời thay đổi
  	 if(dem==10){ Bau_troi(a,b,c1); dem=0;}
	 dem++;

//Mỗi lần lặp nhân vật con trai sẽ di chuyển
   Boy_Di_chuyen(luu, x,y,c1,c2,c3,c4);
   girl();
   delay(50);//Tạm dừng 50ms sau mỗi lần lặp
  }
 return 0;	
}

Chương trình

Nếu như bạn đang vẫn chưa cài đặt thư viện Graphics hoặc chưa biết cách chạy chương trình trên màn hình Grpahics C/C++ thì hãy xem thêm bài viết này: Cài đặt thư viện Graphics trên IDE Dev C++.

Bạn không hiểu được ý nghĩa, cách dùng và tác dụng của các hàm đồ họa sử dụng trong chương trình dưới thì đọc tiếp bài viết này: Một số hàm đồ họa trong thư viện Graphics C/C++.

MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH

#include <graphics.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

void Khoi_tao();
void girl();
void Boy_Di_chuyen(int &luu, int &x, int &y, int &c1, int &c2,int &c3,int &c4);
void Bau_troi(int a[], int b[],int c1);

int main()
{
	int a[100],b[100], dem=0;
  int luu=100, x=150, y=230,c1=120,c2=370,c3=120,c4=120;
  Khoi_tao();
  while(1)
  {
  	 if(dem==10){ Bau_troi(a,b,c1); dem=0;	}
	 dem++;
   Boy_Di_chuyen(luu, x,y,c1,c2,c3,c4);
   girl();
   delay(50);
  }
 return 0;	
}

void Khoi_tao()
{
	initwindow(900,510);
	setcolor(15); setlinestyle(1,2,4);
	line(0,430,900,430);
	setfillstyle(1,7); bar(0,430,900,510);
	setcolor(1); setbkcolor(7); settextstyle(3,0,5);
	outtextxy(260,445,"Code by Tanchan679");
}
void Boy_Di_chuyen(int &luu, int &x, int &y, int &c1, int &c2,int &c3,int &c4)
{

	//remove boy
	setlinestyle(1,2,2);setcolor(0); setfillstyle(1,0);
	pieslice(x+10,y-20,0,180,60);// Chiec o
	setlinestyle(1,2,2); line(x+10,y-20,x+10,y+60); // tay cam chiec o
	setfillstyle(1,0); circle(x-30,y+30,20); //Dau
	line(x-30,y+50,x-30,y+140);//Than
	line(x-30,y+70,x-10,y+100);line(x-10,y+100,x+10,y+60);//Tay 
	line(x-30,y+80,x-10,y+105);line(x-10,y+105,x+10,y+60); //Tay
	line(c4,c2,c1,c2+50);//Chan trai
	line(c4,c2,c3,c2+50); //Chan Phai
	//color boy
	if(c1<=670) {c1-=1;c3+=1;}
	else{
		int m = rand()%14+1;
		settextstyle(1,0,5);setcolor(m);setbkcolor(0);
		outtextxy(250,30,"I LOVE YOU");
	}
	if(c1<=luu)
	{
		c1+=35; c3-=5;c4+=15;
		x=x+15;
		luu=c1-20;
	}
	setlinestyle(1,2,2);setcolor(15); setfillstyle(1,15);
	pieslice(x+10,y-20,0,180,60);// Chiec o
	setlinestyle(1,2,2); line(x+10,y-20,x+10,y+60); // tay cam chiec o
	setfillstyle(1,0); circle(x-30,y+30,20); //Dau
	line(x-30,y+50,x-30,y+140);//Than
	line(x-30,y+70,x-10,y+100);line(x-10,y+100,x+10,y+60);//Tay 
	line(x-30,y+80,x-10,y+105);line(x-10,y+105,x+10,y+60); //Tay
	line(c4,c2,c1,c2+50);//Chan trai
	line(c4,c2,c3,c2+50); //Chan Phai
}
void girl()
{
	int a[6]={700,380,780,380,740,340};
	setfillstyle(1,12); settextstyle(1,1,1); fillpoly(3,a);
	line(740,340,740,290); circle(740,275,18);
	line(740,380,720,420); 	line(740,380,760,420);
	line(740,315,720,325);
	line(740,310,710,300);line(710,300,725,265);
}
void Bau_troi(int a[], int b[], int c1)
{
	for(int i =0; i<100; i++)
	{
	 settextstyle(0,0,1); setbkcolor(0); outtextxy(a[i],b[i]," ");
	}
  for(int i =0;i<100;i++)
  {
  a[i]=rand()%900;
	b[i]=rand()%400;
	settextstyle(0,0,1); setbkcolor(0);
	if(c1<=670) setcolor(15);
	else setcolor(12);
	outtextxy(a[i],b[i],"*");
	}
}

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!! CHÚC BẠN CÓ NGƯỜI YÊU! Đừng loser như mình!

XÊM THÊM
Tỏ tình Crush bằng code C/C++ – I LOVE YOU ngôn ngữ C/C++
Lập trình game Cờ Caro trên C/C++ màn hình Console(Demo Game)
Lập trình game Rắn săn mồi trên C/C++ màn hình Console(Demo Snake)
Xây dựng demo Code Vượt vật cản trên màn hình Console C/C++
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x