Thứ Hai, 4 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Lập Trình C/C++ Vẽ và Tô Màu Trái Tim bằng Thư Viện...

Lập Trình C/C++ Vẽ và Tô Màu Trái Tim bằng Thư Viện Graphics

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Lập trình tỏ tình người yêu trên Graphics C/C++ – I LOVE YOU
Lập trình Demo Ai Là Triệu Phú trên Graphics C/C++
Lập Trình C/C++ Vẽ và Tô Màu Trái Tim bằng Thư Viện Graphics
Lập trình Đồng Hồ Thời Gian & Bấm Giờ Trên Graphics C/C++ 
Lập trình Game Flappy Bird Trên Graphics C/C++
Lập trình Demo ứng dụng Học lập trình trên Graphics C/C++
Lập trình I LOVE YOU trên Graphics C/C++ – Lập trình tỏ tình Crush
Bóng bay lên trời – Lập trình Happy Birthday  trên C/C++
Tỏ tình Crush bằng code C/C++ – I LOVE YOU ngôn ngữ C/C++
Cách tạo menu game trên thư viện Graphics C/C++
Lập trình game Cờ Caro trên C/C++ màn hình Console(Demo Game)
Lập trình ứng dụng giúp bé học toán trên C/C++ màn hình Console
Lập trình game Rắn săn mồi trên C/C++ màn hình Console(Demo Snake)
Xây dựng demo Code Vượt vật cản trên màn hình Console C/C++

Trong loạt bài chia sẻ các demo và Source code, hôm nay mình sẽ chia sẻ code Lập Trình C/C++ Vẽ và Tô Màu Trái Tim bằng Thư Viện Graphics được xây dựng trên thư viện Graphics C/C++.

Vẽ và Tô Màu Trái Tim bằng Thư Viện Graphics

Video dưới đây là demo mà mình đã xây dựng và sẽ chia sẻ source code trong bài viết hôm nay, bạn xem qua nhé.

Trong chương trình này sử dụng tới thuật toán Loang(thuật toán vết dầu loang) để tô màu trái tim.

Chương trình

Đây là một chương trình trên thư viện Graphhics C/C++ nên để chạy thì bạn cần cài đặt thư viện Graphics trước đó, nếu như bạn đang vẫn chưa cài đặt thư viện Graphics hoặc chưa biết cách chạy chương trình trên màn hình Grpahics C/C++ thì hãy xem thêm bài viết này: Cài đặt thư viện Graphics trên IDE Dev C++.

Bạn không hiểu được ý nghĩa, cách dùng và tác dụng của các hàm đồ họa sử dụng trong chương trình dưới thì đọc tiếp bài viết này: Một số hàm đồ họa trong thư viện Graphics C/C++.

MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH

#include <graphics.h>
#include <bits/stdc++.h>
int x=439,y=125, x1=440, yy=125, ll;
using namespace std;
void love()
{
int iloveyou[22]={x,y,x+22,y-15,x+44,y-27,x+88,y-12,x+102,y,x+117,y+22,x+125,y+44,x+125,y+47,x+120,y+66,x+105,y+88,x,y+220};
int iloveyou2[22]={x1,yy,x1-22,yy-15,x1-44,yy-27,x1-88,yy-12,x1-102,yy,x1-117,yy+22,x1-125,yy+44,x1-125,yy+47,x1-120,yy+66,x1-105,yy+88,x1,yy+220};
	setcolor(0); setfillstyle(1,0);
	fillpoly(11,iloveyou);
	fillpoly(11,iloveyou2);
	if(ll==0){x++; x1--;} else if(ll==1){x--; x1++;}
int ily[22]={x,y,x+22,y-15,x+44,y-27,x+88,y-12,x+102,y,x+117,y+22,x+125,y+44,x+125,y+47,x+120,y+66,x+105,y+88,x,y+220};
int ily2[22]={x1,yy,x1-22,yy-15,x1-44,yy-27,x1-88,yy-12,x1-102,yy,x1-117,yy+22,x1-125,yy+44,x1-125,yy+47,x1-120,yy+66,x1-105,yy+88,x1,yy+220};
	if(x==440)	{	setcolor(15); setfillstyle(1,15);}
	else{setcolor(12); setfillstyle(1,12);}
	fillpoly(11,ily);
	fillpoly(11,ily2);
}
void Loang(int x, int y)
{
	int mht=getpixel(x,y);
	if(mht==15)
	{
		putpixel(x,y,12);
		for(int i=0;i<200000;i++);
		Loang(x-1, y);
		Loang(x+1, y);
		Loang(x, y-1);
		Loang(x, y+1);
	}
}
void broken()
{
	setlinestyle(0,1,2); setcolor(15);
	int xx=440,yy=125,xx1=445,yy1=137,i=0;
	line(xx,yy,xx1,yy1);
	do{
		line(xx,yy,xx1,yy1);
		i++; 
		if(i%2==1)	{
			xx=445;xx1=440;
		}
		else{
			xx=440;xx1=445;
		}
		yy+=13;yy1+=13;
		delay(500);
	}while(yy1<357);
}
void boy()
{
 	int d1x1=420,d1y1=500,d1x2=420,d1y2=500;
	int d2x1=460,d2y1=500,d2x2=460,d2y2=500;
	int j=0;
	for(int i=0;i<2;i++)
	{
		d1x1=420,d1y1=500,d1x2=420,d1y2=500;
		d2x1=460,d2y1=500,d2x2=460,d2y2=500;
		do
		{
			setcolor(0);
			line(d1x1,d1y1,d1x2,d1y2);
			line(d2x1,d2y1,d2x2,d2y2);
			if(i==0)setcolor(15);
			else setcolor(12);
			j++;
			d1x2--;d1y2--; d2x2++;d2y2--;
			if(j%9==0) {d1y2--;	d2y2--;}
			line(d1x1,d1y1,d1x2,d1y2);
			line(d2x1,d2y1,d2x2,d2y2);
			if(j%2==0) for(int i=0;i<1000;i++);
			if(i==0) for(int j=0;j<100;j++);
			else  for(int j=0;j<3000000;j++);
		}while(d1x2>150);
	}
	int x1=440, y1=500;
	d1y1=550;d2y1=550;
	d1x1=420;  d2x1=460;
	do{
		//Day
		setcolor(0);
		line(d1x1,d1y1,d1x2,d1y2);
		line(d2x1,d2y1,d2x2,d2y2);
		d1y1--;;d2y1--;
		setcolor(12);setlinestyle(0,0,1); 
		line(d1x1,d1y1,d1x2,d1y2);
		line(d2x1,d2y1,d2x2,d2y2);
		//Boy
		setlinestyle(0,0,3); setcolor(0);
		line(x1,y1,x1,y1+100); circle(x1,y1-20,20); //Than va dau
		line(x1,y1+15,x1-20,y1+30); line(x1,y1+15,x1+20,y1+30);//2 tay
		line(x1-20,y1+30,x1-30,y1+50); line(x1+20,y1+30,x1+30,y1+50);
		y1--;
		setlinestyle(0,0,3); setcolor(6);
		line(x1,y1,x1,y1+100); circle(x1,y1-20,20); //Than va dau
		line(x1,y1+15,x1-20,y1+30); line(x1,y1+15,x1+20,y1+30);//2 tay
		line(x1-20,y1+30,x1-30,y1+50); line(x1+20,y1+30,x1+30,y1+50);
	}while(y1>150);
	int lan=0;
	delay(2000);
	do{
		ll=1;
		love();
		if(lan==0){
			setlinestyle(0,0,3); setcolor(0);line(x1-20,y1+30,x1-20,y1+50); line(x1+20,y1+30,x1+20,y1+50);//xoa
			setlinestyle(0,0,3); setcolor(6);line(x1-20,y1+30,x1-30,y1+50); line(x1+20,y1+30,x1+30,y1+50);//init
			lan=1;
		}
		else{
			setlinestyle(0,0,3); setcolor(0);line(x1-20,y1+30,x1-30,y1+50); line(x1+20,y1+30,x1+30,y1+50);//xoa
			setlinestyle(0,0,3); setcolor(6);line(x1-20,y1+30,x1-20,y1+50); line(x1+20,y1+30,x1+20,y1+50);//init
			lan=0;
		}
		delay(100);
	}while(x>550);
}
int main()
{
	initwindow(890,500);
	setcolor(9); settextstyle(6,0,1); outtextxy(580,465,"~~code by Tanchan679~~");
	love();
	Loang(440,300);
	delay(3000);
	broken();
	while(x1>150)
	{
		love();
		delay(1);
	}
	delay(2000);
	boy();
	setcolor(13); settextstyle(1,0,2);
	outtextxy(250,100,"Met roi!! deo keo nua!!");
getch();
}
XÊM THÊM
Tỏ tình Crush bằng code C/C++ – I LOVE YOU ngôn ngữ C/C++
Lập trình game Cờ Caro trên C/C++ màn hình Console(Demo Game)
Lập trình game Rắn săn mồi trên C/C++ màn hình Console(Demo Snake)
Xây dựng demo Code Vượt vật cản trên màn hình Console C/C++
Lập trình Đồng Hồ Thời Gian & Bấm Giờ Trên Graphics C/C++ 
3.3 6 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x