Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy 2024
Trang chủPHP & MysqlMySQLHàm ROUND() làm tròn số trong MySQL - Hiểu trong 1 phút

Hàm ROUND() làm tròn số trong MySQL – Hiểu trong 1 phút

Hàm ROUND được sử dụng để làm tròn một giá trị số. Hàm này cho phép bạn làm tròn số nguyên gần nhất hoặc làm tròn đến một số chữ số thập phân cụ thể.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Hàm FLOOR() làm tròn giá trị xuống trong MySQL
Hàm CEIL() làm tròn giá trị lên trong MySQL - Hiểu trong 1 phút
Hàm ROUND() làm tròn số trong MySQL - Hiểu trong 1 phút
Hàm AVG trong MySQL - Hàm tính trung bình cộng trong MySQL
Hàm COUNT trong MySQL - Hàm đếm số lượng hàng

Bạn nên xem thêm 2 bài về làm tròn số trong MySQL là bài viết Hàm CEIL() làm tròn giá trị lên trong MySQL Hàm FLOOR() làm tròn giá trị xuống trong MySQL.

Cú pháp hàm ROUND() trong MySQL

Cú pháp hàm ROUND()

ROUND(number, decimals)

Trong đó:

  • number: Là một số thập phân cần làm tròn.
  • decimals: Là số chữ số thập phân sau dấu phẩy. Nếu không chỉ định(không truyền tham số này), giá trị mặc định là 0 và hàm ROUND sẽ làm tròn số nguyên gần nhất.

Sử dụng hàm ROUND() để làm tròn giá trí một cột trong bảng.

ROUND(column_name, decimals)
  • column_name: Tên cột

Ví dụ round() làm tròn số

SELECT ROUND(3.7); -- Kết quả: 4
SELECT ROUND(3.14159, 2); -- Kết quả: 3.14
SELECT ROUND(-3.7); -- Kết quả: -4

>>XEM THÊM: Tìm hiểu hàm DATE_FORMAT trong MySQL – Định dạng thời gian trong MySQL

Ví dụ áp dụng

Giả sử ta có bảng products với cột price chứa giá của các sản phẩm. Bảng dữ liệu ví dụ như hình bên dưới.

Chúng ta sẽ thực hiện các ví dụ sử dụng hàm ROUND() trên bảng này để hiểu rõ hơn nhé!

Ví dụ 1: Làm tròn giá sản phẩm đến số nguyên

SELECT *, ROUND(price) AS round_price
FROM products;

as round_price là để đặt lại bí danh cho (ROUND(price)). Nếu chưa hiểu về as, đọc thêm bài viết này nhé: Sử dụng AS (Alias) trong MySQL – Đặt bí danh trong MySQL.

Kết quả thực hiện lệnh truy vấn

Kết quả lệnh truy vấn sử dụng round làm tròn đến số nguyên

Làm tròn số để đặt điều kiện trong mệnh đề WHERE.

SELECT *
FROM products
WHERE ROUND(price) > 500

Kết quả truy vấn

Hàm ROUND() làm tròn số trong MySQL - Hiểu trong 1 phút

Ví dụ 2: Làm tròn đến một số chữ số thập phân cụ thể.

Để làm tròn giá sản phẩm tới chữ số thập phân thứ 1, ta viết lệnh SQL như sau:

SELECT *, ROUND(price, 1) AS round_price
FROM products;

Kết quả thực hiện truy vấn

Kết quả làm tròn giá trị đến chữ số thập phân chỉ định

Tương tự để làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2, chữ thập phân thứ 3.v.v… Ta thay tham số thứ 2 trong hàm ROUND thánh giá trị tương ứng.

Cảm ơn bạn đã đợc hết bài viết! CHúc bạn học tốt!

[XEM TẤT CẢ CÁC BÀI HƯỚNG DẪN MYSQL TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Hàm Max, Min trong MySQL – Tìm kiếm lớn nhất, bé nhất trong cột
Hàm SUM trong MYSQL – Tính tổng một cột (Hiểu trong 5 phút)
Câu lệnh CREATE TABLE trong MySQL – Lệnh tạo bảng mới
Các kiểu dữ liệu trong MySQL (Data Types) – Học MySQL
Câu lệnh SELECT trong MySQL – Khi nào thì dùng lệnh SELECT
Toán tử so sánh trong MySQL – So sánh bằng, lớn hơn, nhỏ hơn
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x