Thứ Sáu, 12 Tháng Tư 2024
Trang chủPHP & MysqlMySQLToán tử so sánh trong MySQL - So sánh bằng, lớn hơn,...

Toán tử so sánh trong MySQL – So sánh bằng, lớn hơn, nhỏ hơn

Trong chủ đề các bài viết về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các toán tử so sánh trong MySQL.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Tìm hiểu thuộc tính AUTO_INCREMENT trong MySQL - Giá trị tự tăng dần
Các toán tử OR, AND và NOT trong MySQL - Toán tử hoặc, và, phủ định
Toán tử so sánh trong MySQL - So sánh bằng, lớn hơn, nhỏ hơn
Toán tử số học trong MySQL - Phép toán trong MySQL
Cách sử dụng ràng buộc NOT NULL trong MySQL - NOT NULL MySQL

Toán tử so sánh trong MySQL

Cũng như các ngôn ngữ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL cũng có các phép toán so sánh có thể so sánh số toán học, so sánh chuỗi, so sánh ngày tháng.

Các toán tử so sánh trong MySQL về cơ bản bao gồm các phép so sánh: so sánh bằng, lớn hơn, nhỏ hơn, so sánh khác, so sánh lớn hơn hoặc bằng, so sánh nhỏ hơn hoặc bằng.

Toán tửÝ nghĩa
=So sánh bằng hai giá trị hoặc biểu thức khác NULL
<=>So sánh bằng hai giá trị hoặc biểu thức ngay cả khi các biểu thức  là NULL
<>, !=So sánh khác
<So sánh nhỏ hơn
<=So sánh nhỏ hơn hoặc bằng
>So sánh lớn hơn
>=So sánh lớn hơn hoặc bằng
Bảng tổng hợp các toán tử trong mysql

Ví dụ áp dụng

Mình có sẵn bẳng users bao gồm các dữ liệu như bên dưới ảnh.

Toán tử so sánh trong MySQL - So sánh bằng, lớn hơn, nhỏ hơn trong

Vậy bây giờ mình muốn lấy ra các user có city Thai Nguyen, như vậy khi sử dụng lệnh SELECT lấy dữ liệu ta chỉ cần cho thêm điều kiện WHERE là city = “Thai Nguyen”, như vậy ta đã sử dụng toán tử so sánh bằng để lấy các user có thành phố tại Thái Nguyên.

>>XEM THÊM: Tìm hiểu thuộc tính AUTO_INCREMENT trong MySQL – Giá trị tự tăng dần

SELECT * FROM `users`
WHERE city = "Thai Nguyen"

Kết quả khi thực hiện câu lệnh

Toán tử so sánh trong MySQL - So sánh bằng, lớn hơn, nhỏ hơn trong

Tương tự với phép so sánh lớn hơn, bây giờ mình sẽ lấy ra các user có tuổi trên 30 tuổi.

SELECT * FROM `users`
WHERE age > 30

Kết quả sẽ trả về 2 user có kết quả phù hợp.

Toán tử so sánh trong MySQL - So sánh bằng, lớn hơn, nhỏ hơn trong

Các phép toán so sánh khác sử dụng tương tự.

>>XEM THÊM: Các kiểu dữ liệu trong MySQL (Data Types) – Học MySQL

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết! Chúc Bạn học tốt!

[XEM TẤT CẢ CÁC BÀI HƯỚNG DẪN MYSQL TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Câu lệnh INSERT INTO trong MySQL – Lệnh chèn dữ liệu vào bảng
Câu lệnh CREATE TABLE trong MySQL – Lệnh tạo bảng mới
Các kiểu dữ liệu trong MySQL (Data Types) – Học MySQL
Câu lệnh SELECT trong MySQL – Khi nào thì dùng lệnh SELECT
MySql là gì? Tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySql

0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x