Chủ Nhật, 18 Tháng Hai 2024
Trang chủPHP & MysqlMySQLCâu lệnh CREATE TABLE trong MySQL - Lệnh tạo bảng mới

Câu lệnh CREATE TABLE trong MySQL – Lệnh tạo bảng mới

Trong chuyên đề bài viết Học MySQL cơ bản, bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh CREATE TABLE.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Mệnh đề FROM trong MySQL - truy vấn từ bảng nào
Lệnh DELETE trong MySQL - Lệnh xóa bản ghi
Câu lệnh INSERT INTO trong MySQL - Lệnh chèn dữ liệu vào bảng
Câu lệnh CREATE TABLE trong MySQL - Lệnh tạo bảng mới
Câu lệnh SELECT trong MySQL - Khi nào thì dùng lệnh SELECT

CREATE TABLE là lệnh được sử dụng để tạo một bảng mới trong cơ sở dữ liệu MySQL.

Cú pháp câu lệnh CREATE TABLE trong MySQL

Cú pháp

CREATE TABLE table_name (
  column1 datatype,
  column2 datatype,
  column3 datatype,
  ....
);

Trong đó:

 • table_name: Tên bảng muốn tạo mới.
 • column1, column2, column1.... Là tên cột
 • datatype: Kiểu dữ liệu của của cột đó.

>> XEM THÊM: Các kiểu dữ liệu trong MySQL (Data Types) – Học MySQL

Ví dụ: Để tạo bảng users có các cột là id(số), phone (chuỗi 15 ký tự) , name(chuỗi 255 ký tự), pass(chuỗi 255 ký tự).

Ta có câu lệnh tạo bảng như sau:

CREATE TABLE users
(
  id   int(11) NOT NULL,
  phone  varchar(15),
  name  varchar(255),
  pass  varchar(255)
);

NOT NULL làm cho cột id không được phép rỗng.

Sau khi chạy câu lệnh này bảng users, sẽ được tạo. Tuy nhiên bảng sẽ chưa có dữ liệu gì cả.

Và để đặt id làm khóa chính cho bẳng users ta sẽ sử dụng lệnh sau:

ALTER TABLE `users`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

Để cột id có thể tự động tăng dần khi ta thêm dữ liệu vào bảng sử dụng AUTO_INCREMENT.

ALTER TABLE `users`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

>>XEM THÊM: Tìm hiểu AUTO_INCREMENT Field trong MySQL – Cột giá trị tự tăng dần

Kết quả khi tạo bảng và đặt id làm khóa chính.

Kết quả khi tạo bảng và đặt id làm khóa chính.

Tiếp tục mình sẽ tạo thêm 1 bảng là product, bảng này bao gồm id, name user_id, cột id sẽ là khóa chính và user_id là khóa ngoại liên kết tơi id trong bảng users.

Lệnh tạo bảng

CREATE TABLE `product` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `user_id` int(11) NOT NULL,
 `name` int(11) NOT NULL
);

Lệnh tạo id làm khóa chính, user_id làm khóa ngoại.

ALTER TABLE `product`
 ADD PRIMARY KEY (`id`),
 ADD KEY `user_id` (`user_id`);

Lệnh tạo rằng buộc(liên kết) user_id trong bảng product với id trong bảng users.

ALTER TABLE `product`
 ADD CONSTRAINT `user_id` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`);
COMMIT;

Cho id tự động tăng dần

ALTER TABLE `product`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

Dưới đây chính là kết quả khi tạo 2 bảng users product, khóa ngoại user_id rằng buộc bởi id trong bảng users.

>> XEM THÊM: Hiển thị CODE các ngôn ngữ lập trình trong bài viết WordPress

[XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT VỀ PHP & MYSQL TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Lệnh DELETE trong MySQL – Lệnh xóa bản ghi
Tìm hiểu thuộc tính AUTO_INCREMENT trong MySQL – Giá trị tự tăng dần
Câu lệnh CREATE TABLE trong MySQL – Lệnh tạo bảng mới
Câu lệnh INSERT INTO trong MySQL – Lệnh chèn dữ liệu vào bảng
Mệnh đề WHERE trong MySQL – Mệnh đề điều kiện
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x