Thứ Ba, 20 Tháng Hai 2024
Trang chủPHP & MysqlMySQLHàm Max, Min trong MySQL - Tìm kiếm lớn nhất, bé nhất...

Hàm Max, Min trong MySQL – Tìm kiếm lớn nhất, bé nhất trong cột

Hàm MAX trong MySQL được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất trong một cột của bảng. Ngược lại hàm MIN để tìm kiếm giá trị nhỏ nhất trong một cột của bảng.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Hàm SUM trong MYSQL - Tính tổng một cột (Hiểu trong 5 phút)
Sử dụng IF trong MySQL - Hàm IF trong MySQL
Tìm hiểu hàm DATE_FORMAT trong MySQL - Định dạng thời gian MySQL
Tìm hiểu CASE WHEN trong MySQL - cách sử dụng và ứng dụng
Hàm Max, Min trong MySQL - Tìm kiếm lớn nhất, bé nhất trong cột

1. Hàm MAX

Cú pháp sử dụng

SELECT MAX(column_name)
FROM table_name;

Trong đó:

  • column_name: Là tên cột cần tìm giá trị lớn nhất trong cột này.
  • table_name: Là tên bảng

Cũng có thể sử dụng thêm mệnh đề WHERE để lọc theo các điều kiện rồi tìm giá trị lớn nhất.

SELECT MAX(column_name)
FROM table_name
WHERE condition

condition: Điều kiện

1. Hàm MIN

Cú pháp sử dụng

SELECT MIN(column_name)
FROM table_name;

Trong đó:

  • column_name: Là tên cột cần tìm giá trị lớn nhất trong cột này.
  • table_name: Là tên bảng

Kết hợp mệnh đề WHERE để lọc điều kiện.

SELECT MIN(column_name)
FROM table_name
WHERE condition

>>XEM THÊM: Tìm hiểu hàm DATE_FORMAT trong MySQL – Định dạng thời gian trong MySQL

Ví dụ áp dụng

Mình có bảng users như bên dưới. Với cột salary là tiền lương của mỗi user.

Hàm Max, Min trong MySQL - Tìm kiếm lớn nhất, bé nhất trong cột

Ví dụ 1: Tìm mức lương cao nhất

Viết lệnh SQL như sau:

SELECT MAX(salary) as maxx
FROM `users`

as maxx là để đặt lại bí danh cho (MAX(salary)). Nếu chưa hiểu về as, đọc thêm bài viết này nhé: Sử dụng AS (Alias) trong MySQL – Đặt bí danh trong MySQL.

Kết quả thực hiện truy vấn

Kết quả thực hiện tìm mức lương cao nhất

Vậy người dùng có mức lương cao nhất sẽ là 7.000.000.

Ví dụ 2: Tìm mức lương thấp nhất

SELECT MIN(salary) as minn
FROM `users`

Kết quả thực hiện truy vấn

Kết quả thực hiện tìm mức lương thấp nhất

Vậy người dùng có mức lương thấp nhất là 3.500.000.

>>XEM THÊM: Sử dụng IF trong MySQL – Hàm IF trong MySQL

Ví dụ 3: Kết hợp đồng thời tìm MAX và MIN trong cùng 1 truy vấn.

SELECT MAX(salary) as maxx, MIN(salary) as minn
FROM `users`

Kết quả thực hiện truy vấn

Kết quả thực hiện tìm mức lương thấp nhất và cao nhất

Ví dụ 4: Kết hợp mệnh đề WHERE để lọc trước điều kiện.

Trong ví dụ này mình sẽ tìm MAX, MIN lương của các user với điều kiện là role phải bằng 1, tức là người dùng Admin.

SELECT MAX(salary) as maxx, MIN(salary) as minn
FROM `users`
WHERE role = 1

Kết quả thực hiện truy vấn

Tìm mức lương thấp nhất và cao ngất của người dùng Admin

Vậy với chức vụ admin mức lương cao nhất là 7.000.000 và thấp nhất là 6.000.000.

Cảm ơn bạn đã đợc hết bài viết! CHúc bạn học tốt!

[XEM TẤT CẢ CÁC BÀI HƯỚNG DẪN MYSQL TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Hàm SUM trong MYSQL – Tính tổng một cột (Hiểu trong 5 phút)
Câu lệnh CREATE TABLE trong MySQL – Lệnh tạo bảng mới
Các kiểu dữ liệu trong MySQL (Data Types) – Học MySQL
Câu lệnh SELECT trong MySQL – Khi nào thì dùng lệnh SELECT
Toán tử so sánh trong MySQL – So sánh bằng, lớn hơn, nhỏ hơn
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x