Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 2024
Trang chủPHP & MysqlMySQLTìm hiểu RIGHT JOIN trong MySQL – Học MySQL cơ bản

Tìm hiểu RIGHT JOIN trong MySQL – Học MySQL cơ bản

Tại bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu mệnh đề JOIN trong MySQL và nắm được cách sử dụng ra sao, tuy nhiên khi chỉ sử dụng mệnh đề JOIN đơn thuần thì chưa thể kết hợp dữ liệu một cách triệt để nhất trong một số trường hợp đặt ra mong muốn.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Tìm hiểu CROSS JOIN trong MySQL - Học MySQL cơ bản
Tìm hiểu INNER JOIN trong MySQL – Học MySQL cơ bản
Tìm hiểu LEFT JOIN trong MySQL – Học MySQL cơ bản
Tìm hiểu RIGHT JOIN trong MySQL – Học MySQL cơ bản
Tìm hiểu FULL OUTER JOIN trong MySQL - Học MySQL cơ bản

Trong bài viết này, cũng như các bài viết sau chúng ta sẽ tiếp tục với mệnh đề JOIN với các keyword INNER JOINLEFT JOINRIGHT JOINCROSS JOIN, SELF JOIN,  FULL OUTER JOIN.

RIGHT JOIN trong MySQL

RIGHT JOIN trong SQL là kiểu JOIN trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên PHẢI (bảng 2 | bảng được Join tới) và các bản ghi phù hợp mệnh đề ON từ bảng bên TRÁI (bảng 1). Nếu mệnh đề ON không khớp với bản ghi nào trong bảng bên trái thì RIGHT JOIN sẽ vẫn trả về một hàng trong kết quả, nhưng giá trị là NULL trong mỗi cột từ bảng bên trái.

Điều này nghĩa là RIGHT JOIN trả về tất cả giá trị từ bảng bên phải, cộng với các giá trị phù hợp từ bảng bên trái hoặc NULL trong trường hợp không có giá trị phù hợp nào.

Hình ảnh minh họa RIGHT JOIN | Hình tròn bên trái là bảng 1

>>XEM THÊM: Toán tử số học trong MySQL – Phép toán trong MySQL

Cú pháp

RIGHT JOIN có cú pháp như sau.

SELECT *
FROM table1
RIGHT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name

Trong đó:

  • table1, table2: Tên bảng
  • column_name: tên cột liên kết của bảng.

Ví dụ sử dụng

Ta có 2 bảng là bảng posts và category như bên dưới.

  • Bảng category
Tìm hiểu FULL OUTER JOIN trong MySQL - Học MySQL cơ bản
  • Bảng posts
Tìm hiểu FULL OUTER JOIN trong MySQL - Học MySQL cơ bản

Sử dụng lệnh SELECT truy xuất dữ liệu và kết hợp mệnh đề RIGHT JOIN để kết hợp dữ liệu 2 bảng. Viết SQL.

SELECT *
FROM posts
RIGHT JOIN category
ON posts.cate_id = category.id;

>>XEM THÊM: Cách sử dụng ràng buộc NOT NULL trong MySQL – NOT NULL MySQL

Kết quả khi thực hiện truy vấn.

right join trong mysql

*Lưu ý: Khi kết hợp bảng nếu tên các cột bị trùng nhau để phân biệt được bạn nên đặt lại tên cột trong select bằng thuộc tính AS nhé*

Ví dụ

SELECT posts.*, category.name as category_name
FROM posts
RIGHT JOIN category
ON posts.cate_id = category.id;

Kết quả truy vấn

Tìm hiểu RIGHT JOIN trong MySQL – Học MySQL cơ bản

Qua ví dụ đơn giản này hy vọng đã giúp bạn nắm được câu lệnh RIGHT JOIN.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết! Chúc bạn học tốt!

[XEM TẤT CẢ CÁC BÀI HƯỚNG DẪN MYSQL TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Câu lệnh INSERT INTO trong MySQL – Lệnh chèn dữ liệu vào bảng
Câu lệnh CREATE TABLE trong MySQL – Lệnh tạo bảng mới
Các kiểu dữ liệu trong MySQL (Data Types) – Học MySQL
Câu lệnh SELECT trong MySQL – Khi nào thì dùng lệnh SELECT
Toán tử so sánh trong MySQL – So sánh bằng, lớn hơn, nhỏ hơn
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x