Thứ Hai, 20 Tháng Năm 2024
Trang chủPHP & MysqlMySQLToán tử số học trong MySQL - Phép toán trong MySQL

Toán tử số học trong MySQL – Phép toán trong MySQL

Bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các phép toán thực hiện tính toán trong MySQL.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Các toán tử OR, AND và NOT trong MySQL - Toán tử hoặc, và, phủ định
Toán tử so sánh trong MySQL - So sánh bằng, lớn hơn, nhỏ hơn
Toán tử số học trong MySQL - Phép toán trong MySQL
Cách sử dụng ràng buộc NOT NULL trong MySQL - NOT NULL MySQL
Sử dụng AS (Alias) trong MySQL - Đặt bí danh trong MySQL

Phép toán trong MySQL

Các toán tử tính toán trong MySQL dùng để tính toán trên các giá trị kiểu số, bao gồm các toán tử với các phép sau: Cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư.

Toán tửÝ nghĩa
+Thực hiện phép cộng hai số
Thực hiện phép trừ hai số
*Thực hiện phép nhân hai số
/Thực hiện phép chia hai số
%Thực hiện phép chia lấy phần dư
Bảng thống kê các toán tử tính toán trong MySQL

Ví dụ áp dụng

Mình có sẵn bảng statistical có sẵn các bản ghi như bên dưới.

Vậy bây giờ mình sẽ làm một ví dụ là cộng các giá trị của 3 cột là value1, value2, value3 với nhau, và mình sẽ cho kết quả này ra cột mình gọi là cột sum.

SELECT *, (value1 + value2 + value3) as sum
FROM `statistical`;

>>XEM THÊM: Các kiểu dữ liệu trong MySQL (Data Types) – Học MySQL

Đây là kết quả khi thực hiện lệnh trên

Tương tự đối với các toán tử tính toán khác cũng như vậy, bản chất các toán tử này cũng chỉ là các phép toán cộng trừ nhân chia cơ bản.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết! Chúc Bạn học tốt!

[XEM TẤT CẢ CÁC BÀI HƯỚNG DẪN MYSQL TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Câu lệnh INSERT INTO trong MySQL – Lệnh chèn dữ liệu vào bảng
Câu lệnh CREATE TABLE trong MySQL – Lệnh tạo bảng mới
Các kiểu dữ liệu trong MySQL (Data Types) – Học MySQL
Câu lệnh SELECT trong MySQL – Khi nào thì dùng lệnh SELECT
Toán tử so sánh trong MySQL – So sánh bằng, lớn hơn, nhỏ hơn

0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x