Thứ Năm, 1 Tháng Sáu 2023
Trang chủPHP & MysqlMySQLHàm AVG trong MySQL - Hàm tính trung bình cộng trong MySQL

Hàm AVG trong MySQL – Hàm tính trung bình cộng trong MySQL

Hàm AVG trong MySQL được sử dụng để tính giá trị trung bình của các giá trị trong một cột của bảng.

Cú pháp sử dụng hàm AVG trong MySQL

Cú pháp cơ bản nhất hàm AVG

SELECT AVG(column_name) 
FROM table_name;

Trong đó:

  • column_name: Là tên cột cần tìm giá trị lớn nhất trong cột này.
  • table_name: Là tên bảng

Kết hợp mệnh đề WHERE đặt điều kiện trước rồi tính trung bình cộng của các hàng thỏa mãn điều kiện

SELECT AVG(column_name) 
FROM table_name
WHERE condition
  • condition: Điều kiện

Hoặc tính trung bình cộng theo từng nhóm được nhóm bởi mệnh đề GROUP BY.

SELECT AVG(column_name) 
FROM table_name
GROUP BY column_name1
  • column_name1: Tên cột để nhóm theo

>>XEM THÊM: Tìm hiểu hàm DATE_FORMAT trong MySQL – Định dạng thời gian trong MySQL

Ví dụ sử dụng

Mình có bảng dữ liệu Users như dưới đây. Với cột salary là tiền lương của mỗi user.

Bảng dữ liệu users

Ví dụ 1: Tính trung bình cộng tiền lương của tất cả user.

Để tính trung bình tiền lương của tất cả user viết câu lệnh SQL sử dụng hàm AVG như sau:

SELECT AVG(salary) as avg_salary
FROM `users`

as avg_salary là để đặt lại bí danh cho cột tính trung bình cộng tiền lương(AVG(salary)). Nếu chưa hiểu về as, đọc thêm bài viết này nhé: Sử dụng AS (Alias) trong MySQL – Đặt bí danh trong

Kết quả thực hiện truy vấn

Hàm AVG trong MySQL - Hàm tính trung bình cộng trong MySQL

Vậy lương trung bình của tất cả user sẽ là 5.400.000.

Ví dụ 2: Tính trung bình cộng tiền lương của các user có role 1. Viết SQL.

SELECT AVG(salary) as avg_salary
FROM `users`
WHERE role = 1

Kết quả thực hiện truy vấn

Kết quả thực hiện tính trung bình cộng

Vậy với nhóm người dùng có role 1 tiền lương trung bình là 6.500.000.

>>XEM THÊM: Khóa học lập trình Android từ cơ bản đến thành thạo – Giảm ngay 40%

Ví dụ 3: Tính trung bình cộng tiền lương của các nhóm user theo role. Viết SQL.

SELECT role, AVG(salary) as avg_salary
FROM `users`
GROUP BY role

Kết quả thực hiện truy vấn

Vậy với nhóm người dùng có role 1 tiền lương trung bình là 6.500.000, nhóm user role 2 lương trung bình là 5.400.000. Nhóm user role 3 có mức lương trung bình thấp nhất là 3.750.000.

Cảm ơn bạn đã đợc hết bài viết! CHúc bạn học tốt!

[XEM TẤT CẢ CÁC BÀI HƯỚNG DẪN MYSQL TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Hàm SUM trong MYSQL – Tính tổng một cột (Hiểu trong 5 phút)
Câu lệnh INSERT INTO trong MySQL – Lệnh chèn dữ liệu vào bảng
Câu lệnh CREATE TABLE trong MySQL – Lệnh tạo bảng mới
Các kiểu dữ liệu trong MySQL (Data Types) – Học MySQL
Câu lệnh SELECT trong MySQL – Khi nào thì dùng lệnh SELECT
Toán tử so sánh trong MySQL – So sánh bằng, lớn hơn, nhỏ hơn
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?


0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x
()
x