Thứ Năm, 1 Tháng Sáu 2023
Trang chủPHP & MysqlPHPToán tử Like và Not Like - Tìm kiếm khớp chuỗi trong...

Toán tử Like và Not Like – Tìm kiếm khớp chuỗi trong MySQL

Toán tử LIKE NOT LIKE trong MySQL là toán tử rất phổ biến để tìm kiếm dựa trên khớp chuỗi trong cơ sở dữ liệu MySQL. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hai toán tử này.

Toán tử Like và Not Like

Toán tử Like và Not Like - Tìm kiếm khớp chuỗi trong MySQL

Sử dụng LIKE trong MySQL

Lệnh LIKE trong MySQL được sử dụng để tìm kiếm khớp chuỗi các giá trị trong một cột dựa trên một chuỗi ký tự nào đó.

Cú pháp lệnh Like

ten_cot LIKE 'chuoi_vi_du';

Trong đó:

  • ten_cot: Là tên cột.
  • chuoi_vi_du: Là chuỗi muốn tìm kiếm khớp chuỗi giá trị trong cột.

Trong chuỗi like bạn có thể sử dụng các kí tự để đại diện(thay thế) như sau.

  • %: Đại diện cho 1 chuỗi ký tự bất kì độ dài bất kì.
  • _: Đại diện cho 1 ký tự bất kì.

Ví dụ sử dụng

Chúng ta có bảng users như bên dưới đây.

Toán tử Like và Not Like - Tìm kiếm khớp chuỗi trong MySQL

Ví dụ 1, Để tìm kiếm user có tên là Nguyen van quan, ta sẽ viết lệnh SQL như sau:

SELECT * FROM `users`
WHERE name LIKE "Nguyen van quan"

Kết quả truy vấn

Ví dụ sử dụng lệnh Like

Ví dụ 2, Vậy để tìm kiếm những user có tên bắt đầu bằng họ Nguyen, viết câu lệnh SQL như sau:

SELECT * FROM `users`
WHERE name LIKE "Nguyen%"

Kết quả khi thực hiện truy vấn

Tim kiếm các user bat dau bang tu nguyen voi like trong mysql

Trong câu lệnh like bên trên “Nguyen%“, có nghĩa chuỗi này bắt đầu bằng từ Nguyen và sau đó là bất kì ký nào nào với độ dài n(% đại diện cho chuỗi ký tự bất kì độ dài n).

Ví dụ 3, ta sẽ tìm kiếm các user có chứa từ Duc trong tên. Viết lệnh SQL như sau:

SELECT * FROM `users`
WHERE name LIKE "%Duc%"

Kết quả truy vấn

Toán tử Like và Not Like

Chuỗi like “%Duc%” sẽ khớp với tất cả các tên mà có chứa từ Duc.

Sử dụng NOT LIKE trong MySQL

Đơn giản NOT LIKE là phủ định của LIKE, tức nó hoạt động đối ngược với toán tử LIKE. Like tìm kiếm khớp chuỗi, not like tìm kiếm không khớp chuỗi.

Ví dụ, Tương tự như ví dụ 3 trong toán tử like bên trên, sử dụng not like để tìm kiếm tất cả các user có tên không chứa từ Duc trong tên, ta viết lệnh SQL như sau:

SELECT * FROM `users`
WHERE name NOT LIKE "%Duc%"

Kết quả thực hiện truy vấn

Ví dụ sử dụng toán tử not like

Như vậy chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về hai toán tử LIKE và NOT LIKE trong MySQL cùng các ví dụ minh họa đơn giản. Hy vọng qua bài viết này bạn có thể nắm rõ và biết cách áp dụng vào bài toán thực tế. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào hãy để lại comment bên dưới mọi người sẽ cùng giải đáp nhé! ChÚc BạN HọC tỐt!!

[XEM TẤT CẢ CÁC BÀI HƯỚNG DẪN MYSQL TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Toán tử OR, AND và NOT – Toán tử hoặc, và, phủ định
Thuộc tính AUTO_INCREMENT – Giá trị tự tăng dần
Câu lệnh INSERT INTO trong MySQL – Lệnh chèn dữ liệu vào bảng
Câu lệnh CREATE TABLE trong MySQL – Lệnh tạo bảng mới
Các kiểu dữ liệu trong MySQL (Data Types) – Học MySQL
Câu lệnh SELECT trong MySQL – Khi nào thì dùng lệnh SELECT
Toán tử so sánh trong MySQL – So sánh bằng, lớn hơn, nhỏ hơn
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?


0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x
()
x