Thứ Năm, 22 Tháng Hai 2024
Trang chủPHP & MysqlMySQLCác toán tử OR, AND và NOT trong MySQL - Toán tử...

Các toán tử OR, AND và NOT trong MySQL – Toán tử hoặc, và, phủ định

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về các toán tử OR, AND NOT trong MySQL. Khi nào thì dùng toán tử OR, khi nào dùng AND và khi nào thì dùng NOT.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Các kiểu dữ liệu trong MySQL (Data Types) - Học MySQL
Tìm hiểu thuộc tính AUTO_INCREMENT trong MySQL - Giá trị tự tăng dần
Các toán tử OR, AND và NOT trong MySQL - Toán tử hoặc, và, phủ định
Toán tử so sánh trong MySQL - So sánh bằng, lớn hơn, nhỏ hơn
Toán tử số học trong MySQL - Phép toán trong MySQL

Toán tử OR, AND và NOT

Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, các toán tử AND – OR – NOT thường được sử dụng kết hợp với mệnh đề WHERE để cụ thể hóa việc xác định những hàng (bản ghi, record) mà chúng ta muốn chọn lọc để thực hiện các thao tác dữ liệu (truy xuất, cập nhật, xóa).

– Toán tử AND OR được sử dụng thực hiện việc chọn lọc dữ liệu dựa trên nhiều điều kiện kết hợp.

  • Toán tử ANDthỏa mãn khi tất cả các điều kiện đặt ra đều đúng(lấy ra các hàng đáp ứng tất cả các điều kiện đặt ra).
  • Toán tử ORthỏa mãn khi chỉ cần ít nhất một trong số tất cả điều kiện đặt ra đều đúng(lấy các hàng chỉ cần có ít nhất 1 trong các điều kiện đắp ứng điều kiện đặt ra).

– Toán tử NOT là toán tử phủ định, toán tử NOT lấy ra các hàng(bản ghi, record) không đáp ứng điều kiện(điều kiện sai).

Cú Pháp và Ví dụ

Ví dụ mình có bảng Users gồm cột id, name, city, age. Bảng có lưu dữ liệu như bên dưới.

Các toán tử OR, AND và NOT trong MySQL - Toán tử hoặc, và, phủ định

Toán tử OR

Bây giờ mình muốn lấy ra các hàng(user) nào có city Thai Nguyen hoặc Phu Tho như vậy cần sử dụng toán tử OR để truy vấn và truy xuất được cả bản ghi đó.

Cú pháp

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition1 OR condition2 OR condition3 ...;

Trong đó:

  • SELECT column1, column2, …: SELECT là lệnh truy xuất dữ liệu, column1, column2 liệt kê các cột trong bảng sẽ được lấy. Ở đây mình ví dụ với lệnh SELECT, các lệnh khác khi sử dụng toán tử cũng tương tự.
  • table_name: Tên bảng
  • condition1, condition2, condition3… Lần lượt các điều kiện.

Truy vấn dữ liệu với yêu cầu bên trên, lệnh SQL đầy đủ sẽ như sau:

SELECT * FROM users
WHERE city = "Thai Nguyen" OR city = "Phu Tho"

Kết quả khi thực hiện truy vấn

Các toán tử OR, AND và NOT trong MySQL - Toán tử hoặc, và, phủ định

>>XEM THÊM: Mệnh đề WHERE trong MySQL – Mệnh đề điều kiện

Toán tử AND

Cú pháp

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition1 AND condition2 AND condition3 ...;

Trong đó: [tương tự Toán tử OR]

Vẫn với bảng dữ liệu bên trên, bây giở mình muốn lấy ra các user quê ở Thái Nguyên, thế nhưng tuổi phải ở trên 30 tuổi (>30). Vậy lúc này sẽ viết lệnh SQL và dùng toán tử AND như sau.

SELECT * FROM users
WHERE city = "Thai Nguyen" AND age > 30

Khi thực hiện lệnh truy vấn ta nhận được kết quả chỉ có duy nhất 1 hàng thỏa mãn điều kiện đó.

Các toán tử OR, AND và NOT trong MySQL - Toán tử hoặc, và, phủ định

>>XEM THÊM: Mã nguồn website thương mại điện tử – Cửa hàng Chương Mobile

Toán tử NOT

Cú pháp

SELECT column1, column2, column3, . . . .
FROM table_name
WHERE NOT condition;

Trong đó: [tương tự Toán tử OR]

Trong ví dụ này, mình sẽ lấy ra các user có quê là khác Thái Nguyên, tức là quê không ở Thái Nguyên. Vậy mình sẽ viết câu lệnh truy vấn SQL với toán tử NOT như sau:

SELECT * FROM users
WHERE NOT city = "Thai Nguyen"

Và khi thực hiện kết quả truy vấn ta sẽ nhận được các hàng(user) như dưới đây.

Các toán tử OR, AND và NOT trong MySQL - Toán tử hoặc, và, phủ định

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết! Chúc Bạn học tốt!

[XEM TẤT CẢ CÁC BÀI HƯỚNG DẪN MYSQL TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Mệnh đề WHERE trong MySQL – Mệnh đề điều kiện
Câu lệnh CREATE TABLE trong MySQL – Lệnh tạo bảng mới
Các kiểu dữ liệu trong MySQL (Data Types) – Học MySQL
Câu lệnh SELECT trong MySQL – Khi nào thì dùng lệnh SELECT
MySql là gì? Tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySql
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x