Thứ Hai, 20 Tháng Năm 2024
Trang chủPHP & MysqlPHPTìm hiểu Hàm trong PHP - cách dùng Hàm trong PHP

Tìm hiểu Hàm trong PHP – cách dùng Hàm trong PHP

Trong PHP cũng như các ngôn ngữ lập trình khác,  Hàm(function) là một khối mã được đóng gói và đặt tên được gọi là tên hàm,. Mỗi hàm sẽ có nhiệm vụ thực hiện một lệnh hay một khối lệnh để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nào đó, và hàm thì có thể gọi và thực hiện nhiều lần. Ví dụ như hàm để tính tổng 2 số, trừ 2 số, hay hàm tìm các số nguyên tố…..

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Biến toàn cục và biến cục bộ trong PHP
Tham chiếu và Tham trị trong PHP
Tìm hiểu Hàm trong PHP - cách dùng Hàm trong PHP
Vòng lặp foreach trong php - Vòng lặp duyệt phần tử mảng
Toán tử Nullish Coalescing (??) trong PHP -Logic Null/Undefined

1. Khai báo hàm trong php

Về cơ bản hàm trong php sẽ có cấu trúc như sau:

function ten_ham($tham_so1, $tham_so2....) {
// Mã thực hiện của hàm
// …
return ket_qua; // Tuỳ chọn: trả về giá trị sau khi thực hiện hàm
}

Trong đó:

  • ten_ham: Là tên của hàm do chúng ta đặt tên
  • tham_so1, tham_so2…: Các tham số truyền vào khi gọi hàm, có thể có nhiều tham số hoặc không có tham số nào.
  • return ket_qua; Sau khi thực hiện khối mã ta có thể sử dụng return để trả giá trị về cho hàm, với ket_qua chính là kết quả giá trị cần trả về. Đối với một số hàm thì không nhất thiết phải trả kết quả về cho hàm, ví dụ như hàm để xuất mảng ra màn hình….

Lúc này để gọi hàm ta chỉ cần gọi tên hàm, nếu có tham số thì truyền tham số vào cho hàm.

//Ví dụ gọi hàm
ten_ham($tham_so1, $tham_so2...);

=>>XEM THÊM: Tham chiếu và Tham trị trong PHP

2. Ví dụ sử dụng hàm

Ví dụ 1: Hàm xuất 1 đoạn văn bản

<?php
function outHello(){
  echo "Chào mừng bạn đến với blog TUICOCACH.COM";
}

Đây là 1 ví dụ hàm không có tham số, cũng không có kết quả trả về.

Kết quả:

Chào mừng bạn đến với blog TUICOCACH.COM

Ví dụ: Hàm tính tổng 2 số

function tinh_tong($a, $b) {
    $tong = $a + $b;
    return $tong;
}

$x = 5;
$y = 3;
$ket_qua = tinh_tong($x, $y);
echo "Tổng của $x và $y là: $ket_qua";

Kết quả:

Tổng của 5 và 3 là: 7

[XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC HƯỚNG DẪN PHP TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Vòng lặp foreach trong php – Vòng lặp duyệt phần tử mảng
Sự khác nhau giữa toán tử so sánh “==” và “===” trong PHP
Mảng (Array) trong PHP – Tìm hiểu về mảng trong lập trình PHP
MySql là gì? Tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySql
Tìm hiểu câu lệnh IF, IF ELSE, ELSE trong PHP
Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case trong PHP | Học PHP cơ bản
Hiểu vòng lặp for, while, do…while ngôn ngữ PHP trong 5 phút
Mã nguồn website thương mại điện tử – Cửa hàng Chương Mobile
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x