Thứ Năm, 1 Tháng Sáu 2023
Trang chủPHP & MysqlPHPMảng (Array) trong PHP - Tìm hiểu về mảng trong lập trình...

Mảng (Array) trong PHP – Tìm hiểu về mảng trong lập trình PHP

Mảng (Array) trong PHP, Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về mảng trong PHP, bao gồm cách tạo mảng, truy cập và thao tác với các phần tử trong mảng.

Mảng (Array) trong PHP

Mảng là một trong những cấu trúc dữ liệu quan trọng trong lập trình PHP nói riêng cũng như các ngôn ngữ lập trình khác nói chung. Mảng cho phép lưu trữ và sắp xếp các giá trị liên quan liên tiếp trong một biến.

Mảng (Array) trong PHP - Tìm hiểu về mảng trong lập trình PHP

Khai báo mảng trong PHP

Để khai báo mảng trong PHP ta có thể khai báo như sau:

Cách 1:

$arr = array();

Cách 2:

$arr = [];

Trong đó: arr là tên biến mà bạn khai báo.

Cả 2 cách này đều sử dụng để khai báo một biến lưu trữ mảng với giá trị mảng ban đầu là rỗng, đối với cách khai báo số 2 các phiên bản PHP cũ hơn có thể sẽ không sử dụng được.

Khai báo mảng và gắn giá trị mảng trong khai báo.

Giá trị mảng là số

//Theo cách 1
$arr = array(1, 2, 3 , 5);

//Theo cách 2
$arr = [1, 2, 3 , 5];


Giá trị mảng là chuỗi

//Theo cách 1
$arr = array("tui", "có", "cách");

//Theo cách 2
$arr1 = ["tui", "có", "cách"];


Thêm phần tử vào mảng

Để thêm phần tử vào mảng trong php, ta sẽ viết cú pháp như sau:

$ten_mang[] = giá trị

Với cú pháp này phần tử sẽ được thêm vào vị trí cuối cùng trong mảng.

Ví dụ

$arr = array();

$arr[] = 4;
$arr[] = 5;
$arr[] = 6;

Hoặc bạn có thể thêm hay sửa phần tử mảng với chỉ số (key) cụ thể.

$ten_mang[key] = giá trị

Ví dụ

$arr[5] = 4585;

Truy cập vào các phần tử trong mảng

Bạn có thể truy cập các phần tử trong mảng bằng cách sử dụng chỉ số(key) của phần tử.

$my_array = array("học", "lập", "trình", "PHP","cùng", "tuicocach.com");
echo $my_array[2]; // Output: trình

Mảng Object (Array Object)

Trong php một mảng Object cũng như một mảng bình thưởng, và hoàn toàn có thể sử dụng các hàm sử lý mảng đối với một mảng Object. Điểm khác nhau duy nhất mảng Object là chỉ số(key) có thể là một một số, ký tự hay một chuỗi ký tự.

Ví dụ

<?php
$arr_object = [
 "a" => "Học",
 "test" => "lập",
 3 => "trình",
 4 => "cung",
 "e" => "tuicocach.com",
];

echo $arr_object['e']; // Output: tuicocach.com

Mảng đa chiều

Mảng trong PHP cũng cho phép sử dụng mảng đa chiều, tức là với một mảng lại gồm các phần tử là các mảng con.

<?php
$arr = [
  [1,2,3],
  [4,5,6],
  [7,8,9,10,11],
];
echo $arr[0][0]; // Output: 1
echo $arr[1][2]; // Output: 6
echo $arr[2][4]; // Output: 11

Hàm thao tác mảng cơ bản

 • Thêm phần tử vào mảng: sử dụng hàm array_push() hoặc khai báo trực tiếp.
 • Xóa phần tử khỏi mảng: sử dụng hàm unset() hoặc hàm array_splice().
 • Lấy giá trị từ mảng: sử dụng toán tử [] hoặc hàm array_key_exists() để kiểm tra xem một khóa có tồn tại trong mảng hay không.
 • Sắp xếp mảng: sử dụng hàm sort() hoặc rsort() để sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự tăng hoặc giảm dần.
 • Hàm count() để đếm số lượng phần tử mảng.
 • hàm array_search() để tìm kiếm giá trị trong mảng và trả về chỉ số của phần tử đó.

Ví dụ

 //array_push()
$my_array = array("học", "lập", "trình", "cùng");
array_push($my_array, "tuicocach.com");
//hoặc
$my_array[] = "tuicocach.com";


// unset()
unset($my_array[1]); // Xóa phần tử thứ hai trong mảng (lập)

$my_array1 = array("học", "lập", "trình", "PHP");
echo count($my_array1); // Output: 4
echo array_search("lập", $my_array1); // Output: 1

Trong bài viết này, TUI CÓ CÁCH đã giới thiệu cho bạn những kiến thức cơ bản về mảng trong PHP, bao gồm cách tạo mảng, truy cập và thao tác với các phần tử trong mảng. Hy vọng bài viết này dễ hiểu, sau bài viết này giúp bạn nắm rõ và áp dụng được dữ liệu mảng vào lập trình ngôn ngữ PHP. Chúc bạn học tốt!

[XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC HƯỚNG DẪN PHP TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Hướng dẫn cài đặt XAMPP – Phần mềm máy chủ web(Web Server)
MySql là gì? Tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySql
Mã nguồn Website du lịch việt xây dựng trên PHP Và MYSQL
Mã nguồn website xem video trực tuyến xây dựng bằng PHP và MySql
Mã nguồn website chia sẻ sách bằng PHP và MySql – Source code
Mã nguồn website thương mại điện tử – Cửa hàng Chương Mobile
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?


0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x
()
x