Thứ Năm, 28 Tháng Chín 2023
Trang chủPHP & MysqlPHPCấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case trong PHP | Học PHP...

Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case trong PHP | Học PHP cơ bản

Cấu trúc rẽ nhánh Switch…Case trong PHP cho phép bạn kiểm tra một giá trị và thực hiện một hành động tương ứng với giá trị đó.

Cấu trúc của Switch…Case như sau:

 switch (giá_trị) {
 case giá_trị_1:
  // thực hiện hành động nếu giá trị = giá_trị_1
  break;
 case giá_trị_2:
  // thực hiện hành động nếu giá trị = giá_trị_2
  break;
 case giá_trị_3:
  // thực hiện hành động nếu giá trị = giá_trị_3
  break;
 //có thể có nhiều case khác ở đây
 default:
  // thực hiện hành động nếu giá trị không trùng với bất kỳ giá trị nào trong các case trên
  break;
}

Trong đó

 • switch (giá_trị) là đầu vào giá trị cần kiểm tra.
 • case giá_trị_x: là một trường hợp mà Switch sẽ kiểm tra giá trị của biến đầu vào có bằng với giá_trị_x không. Nếu có, Switch sẽ thực hiện hành động nằm trong case này.
 • break là một từ khóa cần thiết trong mỗi trường hợp case để thoát khỏi switch sau khi đã thực hiện hành động của case đó. Nếu không có câu lệnh break thì tất cả các câu lệnh từ vị trí khấp giá_trị_x trở xuống sẽ được thực hiện hết.
 • default: là trường hợp cuối cùng của Switch. Nếu không có case nào phù hợp với giá trị đầu vào, Switch sẽ thực hiện hành động trong trường hợp này.
$color = "red";

switch ($color) {
 case "red":
  echo "Màu đỏ";
  break;
 case "blue":
  echo "Màu xanh";
  break;
 case "green":
  echo "Màu xanh lá cây";
  break;
 default:
  echo "Không phải một màu sắc hợp lệ";
  break;
}

Kết quả: Màu đỏ

Trong ví dụ này, biến $color có giá trị là “red”, do đó Switch sẽ thực hiện hành động trong case “red” và in ra “Màu đỏ”. Nếu giá trị của $color là “blue” hoặc “green”, Switch sẽ thực hiện hành động tương ứng với từng case. Nếu giá trị của $color không trùng với bất kỳ case nào, Switch sẽ thực hiện hành động trong trường hợp default và in ra “Không phải một màu sắc hợp lệ”.

Bạn cũng có thể sử dụng nhiều case cho cùng một hành động, như ví dụ dưới đây:

$fruit = "apple";

switch ($fruit) {
 case "apple":
 case "pear":
 case "cherry":
  echo "Quả táo, quả lê hoặc quả anh đào";
  break;
 case "banana":
  echo "Quả chuối";
  break;
 default:
  echo "Loại hoa quả không hợp lệ";
  break;
}

Kết quả: Quả táo, quả lê hoặc quả anh đào

Trong ví dụ này, biến $fruit có giá trị là “apple”, “pear” hoặc “cherry”, do đó Switch sẽ thực hiện hành động trong case “apple”, “pear” hoặc “cherry” và in ra “Quả táo, quả lê hoặc quả anh đào”. Nếu giá trị của $fruit là “banana”, Switch sẽ thực hiện hành động trong case “banana” và in ra “Quả chuối”. Nếu giá trị của $fruit không trùng với bất kỳ case nào, Switch sẽ thực hiện hành động trong trường hợp default và in ra “Không phải một loại hoa quả hợp lệ”.

Trên đây là cách sử dụng cấu trúc rẽ nhánh Switch…Case trong PHP. Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết! Chúc bạn học tốt!

[XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC HƯỚNG DẪN PHP TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Sự khác nhau giữa toán tử so sánh “==” và “===” trong PHP
Mảng (Array) trong PHP – Tìm hiểu về mảng trong lập trình PHP
MySql là gì? Tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySql
Mã nguồn Website du lịch việt xây dựng trên PHP Và MYSQL
Mã nguồn website xem video trực tuyến xây dựng bằng PHP và MySql
Mã nguồn website chia sẻ sách bằng PHP và MySql – Source code
Tìm hiểu câu lệnh IF, IF ELSE, ELSE trong PHP
Mã nguồn website thương mại điện tử – Cửa hàng Chương Mobile
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?


Nhận code bài tập và kiểm tra C C++
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x