Thứ Sáu, 12 Tháng Tư 2024
Trang chủPHP & MysqlPHPSession và Cookie trong PHP - Hướng dẫn Session và Cookie

Session và Cookie trong PHP – Hướng dẫn Session và Cookie

Session Cookie là hai khái niệm quan trọng để lưu trữ dữ liệu trạng thái của người dùng trong ứng dụng web. Chúng cho phép bạn duy trì thông tin trong 1 thời điểm hoặc hoặc một khoảng thời gian qua các trang và phiên làm việc của mỗi người dùng truy cập đến website. Khi chưa hết phiên làm việc Session Cookie sẽ không tự mất đi kể cả load lại trang hay ẩn trang rồi truy cập lại, nếu bạn không tiến hành hủy bỏ nó.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Toán tử 3 ngôi trong lập trình PHP - Toán tử điều kiện PHP
Upload file trong php - Tải file từ Bộ nhớ lên server trong PHP
Session và Cookie trong PHP - Hướng dẫn Session và Cookie
Class trong PHP - Lập trình hướng đối tượng trong PHP(OOP)
Ép kiểu dữ liệu trong PHP

Session Cookie sau khi được khởi tạo, chúng ta có thể gọi và sử dụng nó ở mọi nơi trong phạm vi của website đó.

Về cơ bản thì Session Cookie tương đối là giống nhau, điểm khác nhau lớn nhất giữa Session và Cookie là. Session thì được lưu trên phía máy chủ, còn Cookie thì được lưu trên phía người dùng, tức lưu trên cache của trình duyệt, vì vậy Cookie cũng có thể dễ dàng sửa đổi bởi những người dùng nào có kiến thức.

1. Session trong PHP

Session là cách lưu trữ dữ liệu trên máy chủ, với mỗi người dùng sẽ được gán một session ID duy nhất cho mỗi phiên truy cập. Dưới đây là cách sử dụng Session trong PHP.

Khởi tạo phiên làm việc(khởi tạo session)

session_start();

Thiết lập giá trị trong Session.

$_SESSION['user_id'] = 123;
$_SESSION['user_name'] = 'John Doe';

Truy cập giá trị từ Session

$user_id = $_SESSION['user_id'];
$user_name = $_SESSION['user_name'];

Xóa giá trị từ Session

unset($_SESSION['user_name']); // Xóa giá trị 'user_name' khỏi Session

Đóng phiên làm việc

session_destroy();

Ví dụ: Khởi tạo và sử dụng session

<?php
session_start();
//Khơi tạo session, nó sẽ tồn tại cho đến khi hết phiên hoặc được hủy
$_SESSION['user_id'] = 123;
$_SESSION['user_name'] = 'John Doe';

echo "Tên người dùng: " . $_SESSION['user_name'];

Kết quả echo tên được lưu trong session.

Kết quả ví dụ session

2. Cookie trong PHP

Cookie là cách lưu trữ dữ liệu trên máy tính của người dùng dưới dạng các cặp tên và giá trị. Dưới đây là cách sử dụng Cookie trong PHP:

Thiết lập Cookie

setcookie('user_id', '123', time() + 3600, '/');
setcookie('user_name', 'John Doe', time() + 3600, '/');

Trong đó:

  • 'user_id''user_name' là tên của Cookie.
  • '123''John Doe' là giá trị của Cookie.
  • time() + 3600 là thời gian Cookie tồn tại (ở đây là 1 giờ).
  • '/' là đường dẫn của Cookie. Dấu '/' cho phép Cookie có thể truy cập từ mọi trang.

Truy cập giá trị từ Cookie

$user_id = $_COOKIE['user_id'];
$user_name = $_COOKIE['user_name'];

Xóa Cookie

setcookie('user_name', '', time() - 3600, '/');

Ví dụ: Khởi tạo và sử dụng cookie

<?php
//Khơi tạo cookie, nó sẽ tồn tại cho đến khi hết phiên hoặc được hủy
setcookie('user_id', '123', time() + 3600, '/');
setcookie('user_name', 'John Doe', time() + 3600, '/');

echo "Tên người dùng: " . $_COOKIE['user_name'];

Kết quả echo tên được lưu trong cookie.

Kết quả ví dụ cookie

Khi thời gian hết hạn của Cookie đã qua, bạn có thể đặt thời gian bằng số âm để xóa nó.

Nhớ rằng thông tin trong Cookie có thể bị người dùng thay đổi, vì vậy không nên lưu trữ thông tin quan trọng hoặc mật khẩu trong Cookie.

Trong bài viết này, chúng tôi đã hướng dẫn cách sử dụng Session Cookie trong PHP để lưu trữ thông tin trạng thái của người dùng. Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết! Chúc bạn học tốt!

[XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC HƯỚNG DẪN PHP TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Toán tử 3 ngôi trong lập trình PHP – Toán tử điều kiện PHP
Ép kiểu dữ liệu trong PHP
Sự khác nhau giữa toán tử so sánh “==” và “===” trong PHP
Mảng (Array) trong PHP – Tìm hiểu về mảng trong lập trình PHP
MySql là gì? Tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySql
Tìm hiểu câu lệnh IF, IF ELSE, ELSE trong PHP
Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case trong PHP | Học PHP cơ bản
Hiểu vòng lặp for, while, do…while ngôn ngữ PHP trong 5 phút
Mã nguồn website thương mại điện tử – Cửa hàng Chương Mobile

0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x