Thứ Ba, 21 Tháng Ba 2023
Trang chủPHP & MysqlMySQLLệnh ALTER TABLE trong MySQL...Lệnh sửa đổi cấu trúc bảng

Lệnh ALTER TABLE trong MySQL…Lệnh sửa đổi cấu trúc bảng

Lệnh ALTER TABLE, bài viết hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm một lệnh thao tác cơ sở dữ liệu MySQL nữa là lệnh Lệnh ALTER TABLE trong MySQL. Vậy khi nào thì dùng lệnh Lệnh ALTER TABLE, lệnh ALTER TABLE được sử dụng khi nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

Lệnh ALTER TABLE trong MySQL

Câu lệnh ALTER TABLE câu lệnh được sử dụng để thêm, xóa hoặc sửa đổi các cột trong bảng hiện có(thêm cột, xóa cột, sửa đổi tên hoặc thông số cột).

Câu lệnh ALTER TABLE cũng được dùng để thêm hoặc loại bỏ các ràng buộc khác nhau trên một bảng hiện có. Ví dụ thêm ràng buộc NOT NULL, thêm thuộc tính AUTO_INCREMENT cho cột primary key.

=> Chung quy lại lệnh ALTER TABLE sử dụng để thay đổi cấu trúc bảng hiện có.

Cú pháp chung lệnh ALTER TABLE

Cú pháp chung cho câu lệnh ALTER TABLE sẽ có cấu trúc như sau:

ALTER TABLE table_name
[Statemen] column_name [param];

Trong đó:

 • table_name: Là tên bảng cần sửa đổi
 • Statemen: Là câu lệnh thêm cột, xóa cột, sửa đổi cột hay thêm ràng buộc thuộc tính cho cột: ADD, ALTER COLUMN, DROP COLUMN,…..
 • column_name: Tên cột
 • param: [Có thể có hoặc không có], là kiểu dữ liệu, ràng buộc hoặc thuộc tính tùy vào câu lệnh sử dụng.

>>XEM THÊM: Mệnh đề FROM trong MySQL – truy vấn từ bảng nào

Thêm cột với lệnh ALTER TABLE (ALTER TABLE – ADD Column)

ALTER TABLE – ADD dùng để chèn một cột vào một bảng trong MySQL.

Cú pháp

ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype;

Trong đó:

 • table_name: Là tên bảng muốn chèn cột
 • column_name: Tên cột cần chèn
 • datatype: Kiểu dữ liệu của cột

VÍ DỤ SỬ DỤNG

Mình có sẵn bảng users như bên dưới.

Thêm cột với lệnh ALTER TABLE (ALTER TABLE - ADD Column)

Vậy bây giờ mình muốn chèn thêm cột address với kiểu dữ liệu là nvarchar độ dài tối đa 255 kí tự vào bảng, cột này sử dụng để lưu địa chỉ của người dùng. Viết lệnh QSL như sau:

ALTER TABLE users
ADD address nvarchar(255);

Cột address đã được thêm vào bảng users.

Thêm cột với lệnh ALTER TABLE (ALTER TABLE - ADD Column)

>>XEM THÊM: Câu lệnh TRUNCATE TABLE trong MySQL – Loại bỏ tất cả bản ghi

Xóa cột với lệnh ALTER TABLE(ALTER TABLE – DROP COLUMN)

ALTER TABLE – DROP COLUMN dùng để xóa bỏ một cột khỏi bảng dữ liệu.

ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name;

Trong đó:

 • table_name: Là tên bảng muốn chèn cột
 • column_name: Tên cột cần chèn

VÍ DỤ SỬ DỤNG

Vẫn với bảng trên, chúng ta sẽ lại thực hiện xóa cột address vừa được thêm vào trong ví dụ trên. Viết lệnh SQL sau.

ALTER TABLE users
DROP COLUMN address

Sửa đổi cột với lệnh ALTER TABLE

ALTER TABLE table_name
MODIFY COLUMN column_name datatype;

Với cột address trong ví dụ trên là kiểu nvarchar 255 kí tự, muốn thay đổi lại là 200 kí tự. Viết lệnh SQL như sau:

ALTER TABLE users
MODIFY COLUMN address nvarchar(200)

>>XEM THÊM: Câu lệnh UPDATE trong MysQL – Lệnh sửa đổi dữ liệu bảng

Thêm thuộc tính, ràng buộc với lệnh ALTER TABLE

Thêm ràng buộc khóa chính(primary key) vào cột id với lệnh ALTER TABLE.

ALTER TABLE `users`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

Thêm thuộc tính AUTO_INCREMENT vào cột id.

ALTER TABLE `users`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

…và nhiều lệnh kết hợp ALTER TABLE bạn tìm hiểu thêm nhé.

[XEM TẤT CẢ CÁC BÀI HƯỚNG DẪN MYSQL TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Câu lệnh INSERT INTO trong MySQL – Lệnh chèn dữ liệu vào bảng
Câu lệnh CREATE TABLE trong MySQL – Lệnh tạo bảng mới
Các kiểu dữ liệu trong MySQL (Data Types) – Học MySQL
Câu lệnh SELECT trong MySQL – Khi nào thì dùng lệnh SELECT
Toán tử so sánh trong MySQL – So sánh bằng, lớn hơn, nhỏ hơn
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?


0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x
()
x