Thứ Năm, 22 Tháng Hai 2024
Trang chủPHP & MysqlPHPToán tử Nullish Coalescing (??) trong PHP -Logic Null/Undefined

Toán tử Nullish Coalescing (??) trong PHP -Logic Null/Undefined

Dấu ?? trong PHP là một toán tử logic và nó được gọi là toán tử null coalescing (null coalescing operator). Toán tử này được sử dụng để kiểm tra xem một biến có tồn tại và giá trị khác null không. Nếu biến có tồn tại và giá trị khác null, thì giá trị đó sẽ được trả về. Ngược lại, một giá trị mặc định được chỉ định sẽ được trả về.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Tìm hiểu Hàm trong PHP - cách dùng Hàm trong PHP
Vòng lặp foreach trong php - Vòng lặp duyệt phần tử mảng
Toán tử Nullish Coalescing (??) trong PHP -Logic Null/Undefined
Khác nhau giữa dấu kép (" ") và dấu nháy đơn (' ') trong PHP
Hướng dẫn $_GET và $_POST trong PHP - Nhận dữ liệu từ form

Cú pháp Toán tử Nullish Coalescing (??) trong php

$variable = $value ?? $default_value;

Trogn đó:

  • $value: Là biến cần kiểm tra có tồn tại và giá trị có khác null không, nếu biến tồn tại và giá trị không null sẽ sử dụng kết quả $value.
  • $default_value: Giá trị mặc định sẽ được sử dụng là $default_valuenếu $valuekhông tồn tại hoặc bằng null.

Ví dụ 1: Với một biến thông thường

// Ví dụ 1
$foo = null;
$bar = $foo ?? 'default';
echo $bar; // Kết quả: 'default' - Vì biến $foo là null

// Ví dụ 1
$foo = null;
$foo1 = "tuicocach.com";
$bar = $foo ?? $foo1;
echo $bar; // Kết quả: 'tuicocach.com'

// Ví dụ 2
$baz = 'some value';
$qux = $baz ?? 'default';
echo $qux; // Kết quả: 'some value' - Biến $baz tồn tại và không null nên sẽ lấy giá trị $baz

Ví dụ 3
$qux = $baz ?? 'default';
echo $qux; // Kết quả: 'default' - Biến $baz không tồn tại

Ví dụ 2: Với một phần tử mảng

a = [];
a[0] = 1;
a[1] = 5;
a[2] = 11;

echo a[0] ?? 50; //Kết quả: 1 - Vì phần tử a[0] có tồn tại và giá trị là 1
echo a[2] ?? 50; //Kết quả: 11 - Vì phần tử a[2] có tồn tại và giá trị là 11.

echo a[5] ?? 50; //Kết quả: 50 - Vì phần tử a[5] không tồn tại nên lấy giá trị mặc định là 50.

>>XEM THÊM: include, include_once, require, require_once trong PHP – Nhập file

Ví dụ 3: Sử dụng trong khi trả kết quả về cho hàm.

function num(){
    a = [1,5,2,4];
    return $a[0] ?? 50;
}

Ví dụ 4: Sử dụng trong các phép gọi hàm.

//Ví dụ 1
function num($a = null){
    return null;
}
echo num() ?? 60; //Kết quả 60 vì hàm num trả kq về null nên số lấy mặc định là 60

//Ví dụ số 2
function num($a = null){
    return 10;
}
echo num() ?? 60; //Kết quả 10 vì hàm num trả kq về giá trị là 10

[XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC HƯỚNG DẪN PHP TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Upload file trong php – Tải file từ Bộ nhớ lên server trong PHP
Toán tử 3 ngôi trong lập trình PHP – Toán tử điều kiện PHP
Ép kiểu dữ liệu trong PHP
Sự khác nhau giữa toán tử so sánh “==” và “===” trong PHP
Mảng (Array) trong PHP – Tìm hiểu về mảng trong lập trình PHP
MySql là gì? Tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySql
Tìm hiểu câu lệnh IF, IF ELSE, ELSE trong PHP
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x