Thứ Hai, 20 Tháng Năm 2024
Trang chủPHP & MysqlPHPHướng dẫn hàm array_map trong PHP - Lập trình PHP cơ bản

Hướng dẫn hàm array_map trong PHP – Lập trình PHP cơ bản

array_map là một hàm trong PHP giúp bạn thực hiện một hàm cụ thể trên mỗi phần tử trong một mảng và trả về một mảng mới chứa kết quả sau khi xử lý. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn thực hiện cùng một thao tác trên một danh sách các phần tử. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng array_map trong PHP và cách áp dụng nó vào thực tế.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Hàm array_filter trong PHP - Lọc phần tử mảng dựa trên điều kiện
Hàm array_fill trong PHP - Tạo và điền n phần tử cụ thể vào mảng
Hướng dẫn hàm array_map trong PHP - Lập trình PHP cơ bản
Hàm array_values trong PHP - Đặt lại khóa tất cả phần tử mảng
Hàm array_key_exists trong php - Kiểm tra khóa mảng có tồn tại

Hàm array_map trong PHP – Cú pháp cơ bản

Cú pháp của array_map như sau:

array_map(callback, array1, array2, ...)

Trong đó:

 • callback: Một hàm hoặc phương thức sẽ được áp dụng cho mỗi phần tử trong mảng.
 • array1, array2, …: Các mảng bạn muốn xử lý.

>>XEM THÊM: Hàm array_values trong PHP – Đặt lại khóa tất cả phần tử mảng

Ví dụ sử dụng array_map

Giả sử bạn có một mảng chứa các số và bạn muốn tăng mỗi số lên 2 đơn vị. Dưới đây là ví dụ minh họa:

// Mảng ban đầu
$numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

// Hàm tăng số lên 2 đơn vị
function addTwo($number) {
  return $number + 2;
}

// Sử dụng array_map
$result = array_map("addTwo", $numbers);

// Kết quả
print_r($result);

Kết quả sẽ là:

Array
(
  [0] => 3
  [1] => 4
  [2] => 5
  [3] => 6
  [4] => 7
)

>>XEM THÊM: Hàm array_keys trong php – Hàm lấy khóa của một mảng

Sử dụng hàm vô danh (anonymous function)

Bạn cũng có thể sử dụng hàm vô danh để định nghĩa hàm ngay lúc sử dụng array_map, đây là một ví dụ:

// Mảng ban đầu
$names = ["John", "Doe", "Alice"];

// Sử dụng hàm vô danh để đổi chữ hoa thành chữ thường
$result = array_map(function($name) {
  return strtolower($name);
}, $names);

// Kết quả
print_r($result);

Kết quả:

Array
(
  [0] => john
  [1] => doe
  [2] => alice
)

[XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC HƯỚNG DẪN PHP TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Hàm in_array trong php – Kiểm tra giá trị có tồn tại trong mảng
Hàm array_search trong PHP – Tìm kiếm phần tử mảng (trả về key)
Hàm array_merge trong php – Hàm gộp hai mảng thành một mảng
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x