Thứ Tư, 21 Tháng Hai 2024
Trang chủPHP & MysqlPHPHàm in_array trong php - Kiểm tra giá trị có tồn tại...

Hàm in_array trong php – Kiểm tra giá trị có tồn tại trong mảng

in_array trong php là một hàm để kiểm tra một giá trị có tồn tại trong mảng hay không. . Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm in_array trong PHP, các ví dụ cụ thể và cách áp dụng nó vào các tình huống thực tế.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Hàm array_keys trong php - Hàm lấy khóa của một mảng
Hàm array_rand trong PHP - Chọn phần tử ngẫu nhiên trong mảng
Hàm in_array trong php - Kiểm tra giá trị có tồn tại trong mảng
Hàm array_search trong PHP - Tìm kiếm phần tử mảng (trả về key)
Hàm array_reverse trong PHP - Hàm đảo ngược thứ tự mảng

Cú pháp của hàm in_array

Hàm in_array() có cú pháp cơ bản như sau:

in_array($needle, $array, bool $strict = false)

Trong đó:

 • $needle là giá trị bạn muốn kiểm tra.
 • $array là mảng mà bạn muốn kiểm tra.
 • $strict là một cờ tùy chọn, nếu bạn đặt nó là true, hàm sẽ kiểm tra giá trị không phân biệt hoa thường, giá trị mặc định là false.

>>XEM THÊM: Hàm array_reverse trong PHP – Hàm đảo ngược thứ tự mảng

Ví dụ về cách sử dụng hàm in_array

Hãy xem qua một số ví dụ cụ thể:

Ví dụ 1: Kiểm tra xem một số có trong mảng số hay không.

$so_can_kiem_tra = 5;
$mang = [1, 2, 3, 4, 5];

if (in_array($so_can_kiem_tra, $mang)) {
  echo "Số $so_can_kiem_tra tồn tại trong mảng.";
} else {
  echo "Số $so_can_kiem_tra không tồn tại trong mảng.";
}

Ví dụ 3: Kiểm tra xem một chuỗi có trong mảng chuỗi hay không(Có phân biệt hoa thường)

$chuoi_can_kiem_tra = "apple";
$mang = ["Apple", "Banana", "Orange"];

if (in_array($chuoi_can_kiem_tra, $mang)) {
  echo "Chuỗi '$chuoi_can_kiem_tra' tồn tại trong mảng.";
} else {
  echo "Chuỗi '$chuoi_can_kiem_tra' không tồn tại trong mảng.";
}

Ví dụ 3: Kiểm tra xem một chuỗi có trong mảng chuỗi hay không(không phân biệt hoa thường.)

$chuoi_can_kiem_tra = "apple";
$mang = ["Apple", "Banana", "Orange"];

if (in_array($chuoi_can_kiem_tra, $mang, true)) {
  echo "Chuỗi '$chuoi_can_kiem_tra' tồn tại trong mảng.";
} else {
  echo "Chuỗi '$chuoi_can_kiem_tra' không tồn tại trong mảng.";
}

Ví dụ 4: Sử dụng hàm in_array để kiểm tra giá trị trong mảng nhiều chiều

$thong_tin_sinh_vien = [
  ["ten" => "John", "tuoi" => 20],
  ["ten" => "Alice", "tuoi" => 22],
  ["ten" => "Bob", "tuoi" => 21]
];

$sinh_vien_can_tim = ["ten" => "Alice", "tuoi" => 22];

if (in_array($sinh_vien_can_tim, $thong_tin_sinh_vien)) {
  echo "Sinh viên tồn tại trong danh sách.";
} else {
  echo "Sinh viên không tồn tại trong danh sách.";
}

>>XEM THÊM: Hàm array_search trong PHP – Tìm kiếm phần tử mảng (trả về key)

Kết luận

Hàm in_array trong PHP là một công cụ mạnh mẽ cho việc kiểm tra giá trị trong mảng. Bằng cách sử dụng nó, bạn có thể dễ dàng xác định xem một giá trị nào đó có tồn tại trong mảng hay không. Việc hiểu và sử dụng hàm này sẽ giúp bạn linh hoạt hơn khi làm việc với mảng trong php.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết! Chúc bạn học tốt. Nếu còn bất cứ câu hỏi, thắc mắc hay muốn góp ý mình thì để lại bình luận bên dưới chúng ta trao đổi nhé.

[XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC HƯỚNG DẪN PHP TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Hàm array_merge_recursive trong PHP – Hàm gộp mảng đa chiều
Hàm array_merge trong php – Hàm gộp hai mảng thành một mảng
Hàm array_unshift trong PHP – Chèn phần tử vào đầu mảng
isset trong php – Hàm isset php kiểm tra tồn tại của một biến
5 1 Bỏ phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x