Thứ Năm, 22 Tháng Hai 2024
Trang chủPHP & MysqlPHPHàm strpos() trong php - Tìm kiếm vị trí xuất hiện của...

Hàm strpos() trong php – Tìm kiếm vị trí xuất hiện của chuỗi con

Hàm strpos() trong PHP là một hàm để tìm kiếm và xác định vị trí của một chuỗi con trong một chuỗi ban đầu. Hàm này thường được sử dụng trong các trường hợp như tìm kiếm từ khóa trong văn bản hoặc kiểm tra xem một chuỗi có tồn tại trong chuỗi khác hay không. Bài viết này sẽ hướng dẫn về cách sử dụng hàm strpos() cũng như thực hiện một số ví dụ áp dụng để nắm chắc hơn.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Hàm stristr() PHP - Tìm kiếm trích xuất chuỗi con không phân biệt Hoa thường
Hàm strrev() trong PHP - Cách đảo ngược chuỗi trong php
Hàm strpos() trong php - Tìm kiếm vị trí xuất hiện của chuỗi con
Hàm implode() trong php - Ghép các phần tử mảng thành một chuỗi
Hàm explode() - Tách chuỗi con dựa ký trên tự phân tách PHP

Cú pháp cơ bản của hàm strpos() trong php

Hàm strpos() trong php có cú pháp cơ bản như sau.

strpos($str, $chuoi_con, $offset= 0)

Trong đó:

 • $str: Chuỗi ban đâu.
 • $chuoi_con: Chuỗi con cần tìm kiếm.
 • $offset (có thể bỏ trống): Vị trí bắt đầu tìm kiếm. Nếu không được truyền vào, hàm sẽ bắt đầu tìm từ vị trí đầu tiên.

>>XEM THÊM: Hàm implode() trong php – Kết hợp phần tử mảng thành một chuỗi

Hàm strpos() trong php – Ví dụ áp dụng

Cùng thực hiện một số ví dụ áp dụng dưới đây để nắm rõ cách hoạt động của hàm hàm strpos() trong php.

Ví dụ 1: Tìm kiếm và xác định chuỗi con có tồn tại trong chuỗi cha.

<?php
$chuoi_lon = "Học lập trình PHP là một kỹ năng quan trọng.";
$chuoi_con = "PHP";

$vi_tri = strpos($chuoi_lon, $chuoi_con);

if ($vi_tri !== false) {
  echo "Chuỗi con '$chuoi_con' được tìm thấy tại vị trí $vi_tri";
} else {
  echo "Chuỗi con '$chuoi_con' không tồn tại trong chuỗi cha.";
}

Kết quả:

Chuỗi con 'PHP' được tìm thấy tại vị trí 19 trong chuỗi lớn.

>>XEM THÊM: Hàm strlen() trong php – Hàm đếm độ dài của chuỗi trong php

Ví dụ 2: Tìm kiếm chuỗi con từ một vị trí giữa chuỗi (tham số offset).

<?php
$chuoi_lon = "Hoc lap trinh PHP cung blog tuicocach.com, ngon ngu PHP co the lap trinh Web";
$chuoi_con = "PHP";

$vi_tri = strpos($chuoi_lon, $chuoi_con, 20);

if ($vi_tri !== false) {
  echo "Chuỗi con '$chuoi_con' được tìm thấy tại vị trí $vi_tri";
} else {
  echo "Chuỗi con '$chuoi_con' không tồn tại trong chuỗi cha.";
}

Kết quả:

Chuỗi con 'PHP' được tìm thấy tại vị trí 52

Vậy khi có tham số $offset là 20 thì hàm này tìm kiếm bắt đầu từ vị trí số 20 trở đi, bỏ qua 20 ký tự đầu tiền, vậy nên cũng đã bỏ qua lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi ‘php’.

[XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC HƯỚNG DẪN PHP TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
str_word_count() trong PHP – Đếm số từ, lấy các từ, vị trí các từ
Hàm strlen() trong php – Hàm đếm độ dài của chuỗi trong php
Hàm trim() trong PHP – Chuẩn hóa chuỗi bằng hàm trim()

0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x