Thứ Hai, 19 Tháng Hai 2024
Trang chủPHP & MysqlPHPHàm str_replace() trong PHP - Tìm kiếm và thay thế chuỗi

Hàm str_replace() trong PHP – Tìm kiếm và thay thế chuỗi

Hàm str_replace() trong PHP là một hàm mạnh mẽ giúp bạn thực hiện việc thay thế chuỗi con bằng một chuỗi khác trong một chuỗi lớn hơn. Đây là một công cụ quan trọng trong xử lý chuỗi và có nhiều ứng dụng trong phát triển web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm str_replace() và các trường hợp sử dụng phổ biến.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Tách Chuỗi thành các thành phần trong PHP bằng hàm str_split
strtolower() trong php - Chuyển chữ hoa thành chữ thường php
Hàm str_replace() trong PHP - Tìm kiếm và thay thế chuỗi
str_word_count() trong PHP - Đếm số từ, lấy các từ, vị trí các từ
Hàm substr trong php - Hàm cắt chuỗi con từ chuỗi cha trong php

Hàm str_replace() trong PHP – Cú pháp cơ bản

Cú pháp cơ bản của hàm str_replace() như sau:

str_replace($search, $replace, $subject, $count);
  • $search: Chuỗi hoặc mảng chứa chuỗi bạn muốn tìm kiếm.
  • $replace: Chuỗi hoặc mảng chứa chuỗi bạn muốn thay thế cho chuỗi $search.
  • $subject: Chuỗi ban đầu mà bạn muốn thực hiện thay thế.
  • $count (tùy chọn): Biến này lưu trữ số lần thay thế đã được thực hiện.

Ví dụ áp dụng Hàm str_replace() trong PHP

Ví dụ 1: Thay thế một từ trong chuỗi

Để thay thế một từ bằng một từ khác trong chuỗi, bạn có thể sử dụng hàm str_replace() như sau:

<?php
$original_string = "Oh! Ze! Ban thật tuyet voi!";
$replacement = "Toi";
$new_string = str_replace("PHP", $replacement, $original_string);
echo $new_string;

Kết quả:

Oh! Ze! Toi thật tuyet voi!

>>XEM THÊM: Hàm substr trong php – Hàm cắt một phần chuỗi trong php

Ví dụ 2: Thay thế đồng thời nhiều từ trong chuỗi

Bạn có thể thay thế nhiều chuỗi cùng một lúc bằng cách sử dụng mảng cho $search$replace. Ví dụ:

<?php
$original_string = "Chào bạn, PHP và JavaScript là hai ngôn ngữ lập trình phổ biến.";
$search = array("PHP", "JavaScript");
$replace = array("Python", "TypeScript");
$new_string = str_replace($search, $replace, $original_string);
echo $new_string;

Kết quả:

Chào bạn, Python và TypeScript là hai ngôn ngữ lập trình phổ biến.

Ví dụ 3: Sử dụng biến $count đếm số lần thay thế được thực hiện.

Biến $count sẽ chứa số lần thay thế đã được thực hiện trong chuỗi. Ví dụ:

$original_string = "PHP là ngôn ngữ lập trình phía máy chủ. PHP rất phổ biến.";
$replacement = "Python";
$new_string = str_replace("PHP", $replacement, $original_string, $count);
echo "Số lần thay thế: $count<br>";
echo $new_string;

Kết quả:

Số lần thay thế: 2
Python là ngôn ngữ lập trình phía máy chủ. Python rất phổ biến.

[XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC HƯỚNG DẪN PHP TẠI ĐÂY]

XEM THÊM

str_word_count() trong PHP – Đếm số từ, lấy các từ, vị trí các từ
Hàm strlen() trong php – Hàm đếm độ dài của chuỗi trong php
Hàm trim() trong PHP – Chuẩn hóa chuỗi bằng hàm trim()

0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x