Thứ Hai, 20 Tháng Năm 2024
Trang chủPHP & MysqlPHPHàm sort() trong php - Hàm sort() sắp xếp mảng tăng dần

Hàm sort() trong php – Hàm sort() sắp xếp mảng tăng dần

Hàm sort() trong php – Hàm sắp xếp mảng php. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm sort() trong PHP để sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần, và những ví dụ thực tế để giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm sắp xếp dữ liệu bằng hàm sort() trong PHP.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
ksort() trong php - Sắp xếp mảng theo khóa mảng(keys) tăng dần
Hàm asort() trong php - sắp xếp mảng tăng dần giữ nguyên khóa
Hàm usort() trong PHP - Sắp xếp mảng theo điều kiện tùy chỉnh
Hàm rsort() trong PHP - Hàm sắp xếp mảng giảm dần trong php
Hàm sort() trong php - Hàm sort() sắp xếp mảng tăng dần

Hàm sort() trong php

PHP cung cấp nhiều hàm để làm việc với mảng và sắp xếp mảng, và một trong những hàm quan trọng là sort(). Hàm này được sử dụng để sắp xếp một mảng theo thứ tự tăng dần, tức là từ nhỏ đến lớn. Dưới đây là cú pháp cơ bản của hàm sort().

sort($array);

Trong đó:

 • $array: Là mảng bạn cần sắp xếp

Ví dụ 1:

<?php
$numbers = array(4, 2, 8, 6, 1, 7);
sort($numbers);

Sau khi thực hiện câu lệnh trên, mảng $numbers sẽ được sắp xếp lại thành [1, 2, 4, 6, 7, 8]. Hàm sort() sử dụng thuật toán sắp xếp nhanh (quick sort) mặc định để thực hiện việc sắp xếp.

>>XEM THÊM: Hàm array_fill trong PHP – Tạo và điền n phần tử cụ thể vào mảng

Các Ví dụ sử dụng hàm sort()

Cùng xem xét thêm một số ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn hàm sort() trong php.

Ví dụ 2: Sắp xếp mảng chuỗi theo thứ tự alphabet:

<?php
$fruits = array("banana", "date", "cherry", "apple");
sort($fruits);

Kết quả sau khi thực hiện sắp xếp bằng hàm sort()

Array (
 [0] => apple
 [1] => banana
 [2] => cherry
 [3] => date
)

Ví dụ 3: Sắp xếp mảng số thực từ nhỏ đến lớn:

<?php
$float_numbers = array(3.14, 1.23, 2.34, 0.75);
sort($float_numbers);

Mảng sau khi sắp xếp

[0.75, 1.23, 2.34, 3.14]

Ví dụ 4: Sắp xếp mảng dựa vào một điều kiện cụ thể hoặc sắp một mảng trên 2 chiều dựa vào giá trị của một giá trị cột cụ thể.

Để làm được việc này chúng ta sẽ cần hàm usrort().

Ví dụ ta có một mảng gồm n học sinh, ta sắp xếp các học sinh này theo thứ tự tuổi tăng dần.

<?php
$students = array(
  array("name" => "Alice", "age" => 25),
  array("name" => "Bob", "age" => 21),
  array("name" => "Charlie", "age" => 30)
);

function compareAge($a, $b) {
  return $a["age"] - $b["age"];
}

usort($students, "compareAge");

Kết quả sau khi sắp xếp nhóm học sinh theo tuổi tăng dần bằng hàm usort().

Array (
 [0] => Array ( [name] => Bob [age] => 21 )
 [1] => Array ( [name] => Alice [age] => 25 )
 [2] => Array ( [name] => Charlie [age] => 30 )
)

>>XEM THÊM: Hàm array_filter trong PHP – Lọc phần tử mảng dựa trên điều kiện

Kết luận:

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng hàm sort() trong PHP để sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần. Hàm sort() là một công cụ mạnh mẽ để làm việc với dữ liệu trong PHP và có thể được áp dụng vào nhiều tình huống khác nhau. Hy vọng rằng bạn đã hiểu cách sử dụng hàm này và có thể áp dụng vào các bài toán thực tế sau khi đọc hết bài viết này.

Nếu cần thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại bình luận bên dưới mọi người cùng trao đổi nhé.

[XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC HƯỚNG DẪN PHP TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Hướng dẫn hàm array_reduce trong PHP – Hàm xử lý mảng PHP
Hàm array_filter trong PHP – Lọc phần tử mảng dựa trên điều kiện
Hàm array_search trong PHP – Tìm kiếm phần tử mảng (trả về key)
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x