Thứ Năm, 1 Tháng Sáu 2023
Trang chủPHP & MysqlMySQLHàm COUNT trong MySQL - Hàm đếm số lượng hàng

Hàm COUNT trong MySQL – Hàm đếm số lượng hàng

Hàm COUNT trong MySQL được sử dụng để đếm số lượng bản ghi được trả về bởi câu lệnh SELECT. Nó trả về số lượng bản ghi có trong bảng hoặc số lượng bản ghi thỏa mãn điều kiện, hoặc số lượng bản ghi trong một nhóm khi sử dụng GROUP BY trong câu lệnh SELECT.

Cú pháp của hàm COUNT trong MySQL như sau:

SELECT COUNT(column_name)
FROM table_name
WHERE condition

Trong đó:

  • column_name: Tên cột mà bạn muốn đếm. Nếu bạn muốn đếm tất cả các bản ghi trong bảng, hãy sử dụng *.
  • table_name: Tên bảng mà bạn muốn đếm bản ghi.
  • condition: Điều kiện để giới hạn số lượng bản ghi được đếm. Điều này là tùy chọn, nếu không có điều kiện, hàm COUNT sẽ đếm tất cả các bản ghi trong bảng.

Ví dụ sử dụng

Mình có bảng users gồm các bản ghi như sau:

Hàm COUNT trong MySQL - Hàm đếm số lượng hàng

Ví dụ 1: Đếm xem trong bảng có tất cả bao nhiêu bản ghi. Câu lệnh SQL.

SELECT COUNT(id) as row_count
FROM `users`

Kết quả thực hiện câu lệnh. Kết quả trả về là 8 hàng.

Ví dụ hàm count trong mysql

Ví dụ 2: Đếm số lượng hàng với điều kiện role 1. Viết lệnh SQL.

SELECT COUNT(id) as row_count
FROM `users`
WHERE role = 1

Kết quả thực hiện câu lệnh. Kết quả trả về là 3 hàng.

Ví dụ hàm count trong mysql

Ví dụ 3: Đếm số lượng hàng trong mỗi nhóm role sau mệnh đề GROUP BY. Viết lệnh SQL.

SELECT role, COUNT(id) as row_count
FROM users
GROUP BY role

Kết quả thực hiện câu lệnh. Role 1 3 hàng, role 23 hàng, role 3 2 hàng.

Kết quả thực hiển câu lệnh ví dụ số 3

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết! Chúc bạn học tốt!

[XEM CÁC BÀI VIẾT CHUYÊN ĐỀ HỌC MYSQL CƠ BẢN TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Mệnh đề LIMIT & OFFSET trong MySQL – Giới hạn bản ghi
Câu lệnh SELECT trong MySQL – Khi nào thì dùng lệnh SELECT
Mệnh đề FROM trong MySQL – truy vấn từ bảng nào
Mệnh đề ORDER BY trong MySQL – Hướng dẫn và ví dụ áp dụng
Mệnh đề GROUP BY trong MySQL – Hướng dẫn và ví dụ sử dụng
Tìm hiểu mệnh đề HAVING trong MySQL – Mệnh đề điều kiện
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?


0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x
()
x