Thứ Ba, 5 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Đếm số lượng số chẵn lẻ trong mảng lập trình C/C++

Đếm số lượng số chẵn lẻ trong mảng lập trình C/C++

Trong bài viết hướng dẫn lập trình căn bản hôm nay, blog tuicocach.com sẽ cùng các bạn đi giải quyết bài toán đếm số lượng số chẵn lẻ trong mảng với ngôn ngữ lập trình C/C++.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Kiểm tra ma trận vuông đối xứng trong lập trình C/C++
Kiểm tra mảng đối xứng trong lập trình C/C++
Đếm số lượng số chẵn lẻ trong mảng lập trình C/C++
Cộng trừ nhân chia hai phân số trong lập trình C sử dụng Struct 
Chương trình quản lý sinh viên sử dụng struct trong lập trình C/C++

Đếm số lượng số chẵn lẻ trong mảng lập trình C/C++

Để quyết bài toán này tương đối đơn giản, cách làm sẽ như sau:

Viết một hàm kiểm tra số chẵn lẻ, sau đó sử dụng 2 biến số để lưu số lượng số chẵn lẻ với giá trị ban đầu đều bằng 0. Duyệt vòng lặp để lặp hết tất cả các phần tử trong mảng, gọi hàm kiểm tra số chẵn lẻ nếu là số chẵn tăng biến đếm chẵn lên 1 đơn vị, ngược lại nếu số lẻ thì tằng biến đếm số lẻ lên 1 đơn vị.

Hàm kiểm tra số chẵn lẻ.

bool check(int n)
{
  if(n % 2 == 0)
    return 1;
  else return 0; 
}
 

Hàm đếm số lượng số chẵn lẻ

void demChanLe(int n, int a[]){
	int demChan = 0, demLe = 0;//Khai bao 2 bien dem
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(check(a[i]) ==1 )//Kiem tra neu phan tu thu a[i] la so chan
			demChan++;
		else demLe++;//Nguoc lai se la so le
	}
	
	printf("So luong so chan la: %d", demChan);
	printf("\nSo luong so le la: %d", demLe);
}

Như vậy chúng ta có chương trình hoàn chỉnh như sau:

#include <stdio.h>
bool check(int n)
{
  if(n % 2 == 0)
    return 1;
  else return 0; 
}

void demChanLe(int n, int a[]){
	int demChan = 0, demLe = 0;
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(check(a[i]) ==1 )
			demChan++;
		else demLe++;
	}
	
	printf("So luong so chan la: %d", demChan);
	printf("\nSo luong so le la: %d", demLe);
}

int main()
{
	int n; //Khai bao n
	printf("Nhap so phan tu mang: ");
	scanf("%d", &n); //Nhập n là số lượng phần tử từ bàn phím
	int a[n]; //Khai báo mảng a gồm n phần từ

//Duyệt vòng lặp để nhập n phần tử
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("a[%d] = ", i);
		scanf("%d", &a[i]);
	}
	
//Gọi hàm đếm chẵn lẻ
	demChanLe(n,a);
}

XÊM THÊM
Cách tìm UCLN và BCNN
Thuật toán đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n
Thuật toán tính dãy số Fibonacci
Bài toán chuẩn hóa xâu ký tự

[Xem tất cả bài viết chủ đề C/C++ tại đây]

0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x