Thứ Ba, 5 Tháng Mười Hai 2023
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Tìm hiểu các toán tử thao tác bit trong lập trình C/C++

Tìm hiểu các toán tử thao tác bit trong lập trình C/C++

Toán tử thao tác bit là một loại toán tử được sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình như C/C++ để thực hiện các thao tác trên các bit của một số nguyên. Toán tử này cho phép thao tác trực tiếp trên các bit của số, bao gồm AND, OR, XOR, NOT, SHIFT LEFT, SHIFT RIGHT. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các toán tử thao tác bit trong C/C++.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Làm sao để tạo Class? Thuộc tính và phương thức trong OOP là gì? C++
Nạp chồng và ghi đè trong lập trình hướng đối tượng(OOP) C++
Tìm hiểu các toán tử thao tác bit trong lập trình C/C++
Vector trong C++? Tìm hiểu về Vector trong C++, Các hàm xử lý Vector
Giải phóng bộ nhớ động trong C/C++ - Hàm free(), delete

Toán tử thao tác bit trong lập trình C/C++

Dưới đây là các toán tử thao tác bit có trong lập trình C/C++.

  1. Toán tử AND bit ( & )

Toán tử AND bit ( & ) được sử dụng để thực hiện phép toán AND(và) trên từng bit của hai số nguyên. Các bit của số kết quả sẽ được đặt bằng 1 nếu cả hai bit tương ứng của hai số đều là 1. Ví dụ:

int a = 10; // a = 1010 (2)
int b = 6;  // b = 0110 (2)

int c = a & b; // c = 0010 (2)
  1. Toán tử OR bit ( | )

Toán tử OR bit ( | ) được sử dụng để thực hiện phép toán OR(hoặc) trên từng bit của hai số nguyên. Các bit của số kết quả sẽ được đặt bằng 1 nếu một trong hai bit tương ứng của hai số là 1. Ví dụ:

int a = 10; // a = 1010 (2)
int b = 6;  // b = 0110 (2)

int c = a | b; // c = 1110 (2)

  1. Toán tử XOR bit ( ^ )

Toán tử XOR bit ( ^ ) được sử dụng để thực hiện phép toán XOR trên từng bit của hai số nguyên. Các bit của số kết quả sẽ được đặt bằng 1 nếu hai bit tương ứng của hai số khác nhau, và sẽ được đặt bằng 0 nếu hai bit tương ứng của hai số giống nhau. Ví dụ:

int a = 10; // a = 1010 (2)
int b = 6;  // b = 0110 (2)

int c = a ^ b; // c = 1100 (2)

  1. Toán tử NOT bit ( ~ )

Toán tử NOT bit ( ~ ) được sử dụng để đảo ngược các bit của một số nguyên. Các bit của số kết quả sẽ được đảo ngược, tức là các bit có giá trị 0 sẽ trở thành 1 và các bit có giá trị 1 sẽ trở thành 0. Ví dụ:

int a = 10; // a = 1010 (2)

int c = ~a; // c = -11 (10)

5. Toán tử Shift Left (<<)

Toán tử Shift Left (<<) được sử dụng để dịch các bit của một số sang trái. Các bit ở phía bên trái sẽ bị loại bỏ và các bit 0 sẽ được điền vào các vị trí trống.

int x = 10; //a = 1010
int result = x << 2; // result = 101000 (đổi qua thập phân sẽ là 40)

6. Toán tử Shift Right (>>)

Toán tử Shift Right (>>) được sử dụng để dịch các bit của một số sang phải. Các bit ở phía bên phải sẽ bị loại bỏ và các bit 0 sẽ được điền vào các vị trí trống.

int x = 10; // a = 1010
int result = x >> 2; // result = 0010 (đổi qua thập phân là 2)

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết này, hy vọng qua bài viết này có thể giúp bạn nắm được các toán tử thao tác bit trong lập trình C/C++.

[Xem tất cả bài viết chủ đề C/C++ tại đây]

XÊM THÊM
Cách tìm UCLN và BCNN
Thuật toán đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n
Thuật toán tính dãy số Fibonacci
Bài toán chuẩn hóa xâu ký tự
Kiểm tra số chẵn lẻ trong lập trình C/C++
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x