Thứ Tư, 30 Tháng Mười Một 2022
Trang chủLập trìnhLập trình JavaSố nguyên tố – tổng hợp bài tập và lời giải |...

Số nguyên tố – tổng hợp bài tập và lời giải | Lập trình java

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó tức là một số tự nhiên lớn hơn 1, nếu như ngoài bản thân nó và 1 ra, nó không chia hết cho số nào khác nữa thì nó là số nguyên tố. Ví dụ như 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, …”

Bài 1: Nhập vào một số nguyên dương n kiểm tra n có phải là số nguyên tố không.

Code mẫu:

import java.util.Scanner;
import java.lang.Math;
public class MathSubjects{
  public boolean isPrime(int n) // Ham kiem tra so nguyen to
  {
    if(n<2) return false; //Nếu n < 2 thì n kg là số nguyên tố
    for(int i=2;i<=Math.sqrt(n); i++) // nếu n > 2 kiểm tra nếu tồn tại ước => n kg phải là số nguyên tố
      {
        if(n%i==0) return false;
      }
    return true; // kg sảy ra 2 trường hợp trên thì n là số nguyên tố
  }
   
  public static void main(String[] args) {
    MathSubjects A = new MathSubjects();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Enter a number : ");
    int n = input.nextInt();
    if (A.isPrime(n)) {
        System.out.println(n + " is a prime number");
      } else {
        System.out.println(n + " is not a prime number");
      }
  }
}

Bài 2: Nhập vào một số nguyên dương n in ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n

Code mẫu:

import java.util.Scanner;
import java.lang.Math;
public class MathSubjects{
  public boolean isPrime(int n) // Ham kiem tra so nguyen to
  {
    if(n<2) return false; //Nếu n < 2 thì n kg là số nguyên tố
    for(int i=2;i<=Math.sqrt(n); i++) // nếu n > 2 kiểm tra nếu tồn tại ước => n kg phải là số nguyên tố
      {
        if(n%i==0) return false;
      }
    return true; // kg sảy ra 2 trường hợp trên thì n là số nguyên tố
  }
   
  public static void main(String[] args) {
    MathSubjects A = new MathSubjects();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Enter a number : ");
    int n = input.nextInt();
    System.out.print("Số nguyên tố <= n: ");
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      if(A.isPrime(i)) System.out.print(i+" ");
    }
  }
}

Bài 3: Nhập vào một số nguyên dương n in ra n số nguyên tố đầu tiên

Code mẫu:

import java.util.Scanner;
import java.lang.Math;
public class MathSubjects{
  public boolean isPrime(int n) // Ham kiem tra so nguyen to
  {
    if(n<2) return false; //Nếu n < 2 thì n kg là số nguyên tố
    for(int i=2;i<=Math.sqrt(n); i++) // nếu n > 2 kiểm tra nếu tồn tại ước => n kg phải là số nguyên tố
      {
        if(n%i==0) return false;
      }
    return true; // kg sảy ra 2 trường hợp trên thì n là số nguyên tố
  }
   
  public static void main(String[] args) {
    MathSubjects A = new MathSubjects();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Enter a number : ");
    int n = input.nextInt();
    System.out.print("n số nguyên tố đầu tiên: ");
    int dem=0, i=1;
    while(dem<n)
    {
      if(A.isPrime(i))
      {
        System.out.print(" "+i);
        dem++;
      }
      i++;
    }
  }
}
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?


0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x
()
x