Thứ Năm, 1 Tháng Sáu 2023
Trang chủLập trìnhLập trình JavaSố Chính Phương – Tổng Hợp Bài Tập Và Lời Giải |...

Số Chính Phương – Tổng Hợp Bài Tập Và Lời Giải | Lập Trình Java

Số chính phương hay còn gọi là số hình vuông là số tự nhiên có căn bậc 2 là một số tự nhiên, hay nói cách khác, số chính phương là bình phương (lũy thừa bậc 2) của một số tự nhiên. “

Bài 1: Nhập vào một số nguyên dương n kiểm tra n có phải là số chính phương không.

Code mẫu:

import java.util.Scanner;
import java.lang.Math;
public class MathSubjects{
  public boolean soChinhPhuong(int n) 
  {
    int temp = (int)Math.sqrt(n);
    if(temp*temp == n) {
      return true;
    }
    return false;
  }
   
  public static void main(String[] args) {
    MathSubjects A = new MathSubjects();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Enter a number : ");
    int n = input.nextInt();
    if(A.soChinhPhuong(n))
    {
      System.out.print(n+" là số chính phương");
    }else {
      System.out.print(n+" không phải là số chính phương");
    }
  }
}

Bài 2: Nhập vào một số nguyên dương n in ra các số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng n

Code mẫu:

import java.util.Scanner;
import java.lang.Math;
public class MathSubjects{
  public boolean soChinhPhuong(int n) 
  {
    int temp = (int)Math.sqrt(n);
    if(temp*temp == n) {
      return true;
    }
    return false;
  }
   
  public static void main(String[] args) {
    MathSubjects A = new MathSubjects();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Enter a number : ");
    int n = input.nextInt();
    System.out.print("số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng n: ");
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      if(A.soChinhPhuong(i))
      {
        System.out.print(" "+i);
      }
    }
  }
}
Bài 3: Nhập vào một số nguyên dương n in ra n số chính phương đầu tiên

Code mẫu:

import java.util.Scanner;
import java.lang.Math;
public class MathSubjects{
  public boolean soChinhPhuong(int n)
  {
    int temp = (int)Math.sqrt(n);
    if(temp*temp == n) {
      return true;
    }
    return false;
  }
   
  public static void main(String[] args) {
    MathSubjects A = new MathSubjects();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Enter a number : ");
    int n = input.nextInt();
    System.out.print("n số chính phương đầu tiên: ");
    int dem=0, i=1;
    while(dem<n)
    {
      if(A.soChinhPhuong(i))
      {
        System.out.print(" "+i);
        dem++;
      }
      i++;
    }
  }
}
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?


0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x
()
x