Thứ Bảy, 2 Tháng Mười Hai 2023

TẤT CẢ BÀI VIẾT

Hàm str_pad() trong php – Thêm các ký tự vào đầu cuối của chuỗi

Trong PHP, hàm str_pad() được sử dụng để thêm ký tự hay chuỗi vào đầu hoặc cuối của một chuỗi để làm cho chiều...

Hàm strstr() trong php – Tìm kiếm & trích xuất chuỗi trong php

Hàm strstr() trong PHP là một hàm được xây dựng sẵn giúp bạn tìm kiếm và trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi...

Hàm stristr() PHP – Tìm kiếm trích xuất chuỗi con không phân biệt Hoa thường

Trong PHP, hàm stristr() là một trong những hàm được sử dụng để tìm kiếm và trích xuất chuỗi con trong một chuỗi cha....

Hàm strrev() trong PHP – Cách đảo ngược chuỗi trong php

Hàm strrev() trong PHP - Cách đảo ngược chuỗi trong php, trong một số trường hợp khi làm việc với chuỗi ta sẽ cần...

Hàm strpos() trong php – Tìm kiếm vị trí xuất hiện của chuỗi con

Hàm strpos() trong PHP là một hàm để tìm kiếm và xác định vị trí của một chuỗi con trong một chuỗi ban đầu....

Hàm implode() trong php – Ghép các phần tử mảng thành một chuỗi

Hàm implode() trong php - Kết hợp phần tử mảng thành một chuỗi, Ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về Hàm...

Hàm explode() – Tách chuỗi con dựa ký trên tự phân tách PHP

Hàm explode trong PHP là một trong những hàm xử lý chuỗi trong php được tích hợp sẵn mà không cần phải xây dựng...

Round and display 2 decimal places in C and C++

swapping of two numbers in c, In this article, we will learn how to round decimal numbers and display only 2 decimal places in...

strtolower() trong php – Chuyển chữ hoa thành chữ thường php

Hàm strtolower() trong PHP là một hàm xử lý chuỗi thông dụng trong php. Hàm strtolower() sẽ chuyển đổi tất cả các ký tự...

Hàm str_replace() trong PHP – Tìm kiếm và thay thế chuỗi

Hàm str_replace() trong PHP là một hàm mạnh mẽ giúp bạn thực hiện việc thay thế chuỗi con bằng một chuỗi khác trong một...

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?