Thứ Tư, 31 Tháng Năm 2023
Trang chủLập trìnhLập trình JavaLập trình java – Bài tập tổng hợp và lời giải 2

Lập trình java – Bài tập tổng hợp và lời giải 2

Bài 2
Viết chương trình:

 1. Khai báo (import) lớp Scanner trong gói java.util
 2. Sử dụng phương thức nextLine () của lớp để nhập vào một xâu và in xâu vừa nhập
  ra màn hình.
import java.util.Scanner;
public class Bai2 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhap xau:");
    String s = input.nextLine();
    System.out.print("Xau ban nhap:" + s);
  }
}

Bài 3:
Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên từ bàn phím. In ra tổng, hiệu của 2 số đó.

Code mẫu

Import java.ultil.Scanner;
public class Bai1{
  public static void main(String args[]){
    Scanner w = new Scanner(System.in);
    int a=0, b=0;
    System.out.println(“Nhap so a=”);
    a=w.nextInt();
    System.out.println(“Nhap so b=”);
    b=w.nextInt();
    System.out.println(“tong a+b=”+(a+b)+”hieu a-b=”+(a-b));
   }
}

Bài 4
Viết chương trình nhập số cạnh của đa giác, chiều dài các cạnh sau đó hiển thị lên
màn hình tất cả các thông tin đã nhập, tính chu vi đa giác.

Code mẫu

import java.util.Scanner;
public class Bai4{
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhap so canh cua da giac:");
    int n = input.nextInt();
    int a[] = new int[n];
    int P=0;
    System.out.print("Nhap lan luot cac canh cua da giac:");
    for(int i=0;i<n;i++) {
       a[i] = input.nextInt();
       P+=a[i];
    }
    System.out.print("Lan luot cac canh cua da giac ban nhap:");
    for(int i=0;i<n;i++) System.out.print(" "+a[i]);
    System.out.print("Chu vi cua da giac: "+P);
  }
}

Bài 5
Viết chương trình: Nhập vào 2 số kiểu số thực float, double (sử dụng với các
phƣơng thức nextFloat(), nextDouble(), in ra các kết quả của các phếp tính, tổng, hiệu,
tích, thương, lấy phần dư của các số đó.

Code mẫu

import java.util.Scanner;
public class Bai5 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    float a, b;
    System.out.print("Nhap a: ");
    a=input.nextFloat();
    System.out.print("Nhap a: ");
    b=input.nextFloat();
    double tong, hieu,tich,thuong;
    tong=a+b;
    hieu = a-b;
    tich = a*b;
    thuong = a/b;
    System.out.printf("Ket qua cac phep tinh:\n Tong: %f\n Hieu: %f\n Tich: %f\n Thuong: %f", tong, hieu, tich,thuong);
    System.out.printf("\n\nLay phan du cua:\n Tong: %f\n Hieu: %f\n Tich: %f\n Thuong: %f", tong-(int)tong, hieu-(int)hieu, tich-(int)tich,thuong-(int)thuong);
  }
}
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?


0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x
()
x