Thứ Sáu, 12 Tháng Tư 2024
Trang chủLập trìnhLập trình C/C++Hàm memset trong C/C++ - Sao chép ký tự x tới n...

Hàm memset trong C/C++ – Sao chép ký tự x tới n ký tự trong một chuỗi

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm memset() trong C/C++. Đây là một hàm được sử dụng sao chép ký tự tới một chuỗi, hoặc nếu trong mảng số ta có thể hiểu là coppy số x tới n phần tử đầu tiên trong mảng.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Hàm memset trong C/C++ - Sao chép ký tự x tới n ký tự trong một chuỗi
Hàm swap trong lập trình C/C++ - Hàm hoán vị giá trị 2 biến
Hàm tính lũy thừa(số mũ) trong lập trình C/C++
Hàm tính căn bậc 2 trong lập trình C/C++
Cách tính căn bậc 3, căn bậc 4 và căn bậc n trong lập trình C/C++

Hàm memset trong C/C++

Cú pháp

void* memset( void* dest, int ch, size_t count );

Trong đó:

  • dest: Con trỏ tới đối tượng để sao chép ký tự.
  • ch: Ký tự cần sao chép.
  • count: Số lần sao chép.

Ví dụ sử dụng

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện một chương trình đơn giản, ban đầu chúng ta có chuỗi TUICOCACH.COM sau đó gọi hàm memset để coppy ký tự a tới n ký tự trong chuỗi ban đầu đó(với n ở chương trình này mình sẽ lấy kích thước của chuỗi str, tức là coppy ký tự a tới tất cả ký tự trong chuỗi str).

Code mẫu

#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

int main(){
	char str[] = "TUICOCACH.COM"; //Chuỗi ban đầu TUICOCACH.COM
	int n = sizeof(str); // Lấy kích thước chuỗi str
	
	cout<<"Tuoc khi goi ham memset: "<<str; //In ra chuỗi ban đầu
	
	memset(str,'a',n); //Gọi hàm memset để coppy ký tự a tới n ký tự trong chuỗi str
	
	cout<<"\nSau khi goi ham memset: "<<str; //In chuỗi sau khi gọi hàm memset
	
	return 0;
}

[ĐỌC THÊM NHIỀU BÀI VIẾT VỀ C/C++ TẠI ĐÂY]

0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x