Thứ Tư, 30 Tháng Mười Một 2022
Trang chủLập trìnhLập trình JavaLập trình java – Chuẩn hóa xâu ký tự

Lập trình java – Chuẩn hóa xâu ký tự

Đề bài

Viết chương trình Java chuẩn hóa 1 xâu ký tự theo các tiêu chí sau đây:
	1. Ở đầu và cuối xâu không có khoảng trắng vô nghĩa
	2. Tại vị trí bất kỳ ở giữa xâu không tồn tại 2 khoảng trắng đứng liền nhau
	3. Ký tự đầu tiên của mỗi từ IN HOA; các ký tự còn lại IN THƯỜNG
import java.io.*;
import java.util.*;
public class XauKyTu {
  public static void main(String arg[]) {
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    String st;
    StringBuffer stb;
    System.out.print("Nhap vao 1 xau ky tu bat ky :");
    st=sc.nextLine();
    System.out.print("\n Xau da nhap =<" + st+">");
    // Chuẩn hóa xâu
    // Cắt bỏ ký tự trắng ở đầu và cuối xâu; đồng thời chuyển sang chữ IN HOA
    st=st.trim().toUpperCase(); // ~ st= new String(st.trim());
     
    // Cắt bỏ ký tự trắng vô nghĩa ở giữa xâu
    stb=new StringBuffer(st);
    int i=0;
    while(i<stb.length()-1) {
      if(stb.charAt(i)==' ' &amp;&amp; stb.charAt(i+1)==' ') stb.delete(i, i+1);
      else i++;
    }
    // đổi ký tự đầu tiên của mỗi từ thành IN HOA; các ký tự còn lại IN THƯỜNG
     
    Character ch=stb.charAt(0);
    ch=Character.toUpperCase(ch);
         
    stb.setCharAt(0, ch);
    for(int j=1;j<stb.length();j++)
      if(stb.charAt(j-1)==' '&amp;&amp; stb.charAt(j)!=' ') {
        ch=Character.toUpperCase(stb.charAt(j));
        stb.setCharAt(j, ch);
      }  
    st=new String(stb);
    System.out.print("\n Xau sau khi chuan hoa =<" + st+">");
  }
}
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?


0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x
()
x