Code thuê – Nhận làm Bài tập lớn ngành CNTT(IT)

Bạn là một sinh viên vừa đi học vừa đi làm không có thời gian để làm các bài tập lớn? Hoặc bạn muốn tìm một giải pháp để hoàn thành bài tập lớn một cách tốt hơn? Vậy tuicocach.com có thể hỗ trợ bạn trong việc đó. Ở đây chúng tôi cung cấp các dịch vụ nhận làm các bài tập lớn ngành cntt chất lượng mà chi phí bỏ ra lại vô cùng phải chăng.

Code thuê – Nhận làm Bài tập lớn ngành CNTT(IT)

Dịch vụ Code thuê -Nhận làm bài tập lớn ngành CNTT(IT)

Bài tập lớn là một tài liệu, sản phẩm hoặc hệ thống phần mềm sinh viên hoặc nhóm sinh viên cần thực hiện nhằm áp dụng và đánh giá kiến thức và kỹ năng đã học trong suốt quá trình học tập của sinh viên.

Nhưng vì nhiều lý do nào đó mà chúng ta không thể hoàn thành bài tập lớn. Chẳng hạn như không có thời gian làm bài tập lớn vì bạn phải vừa đi học vừa đi làm, do theo ngành cntt nhưng trong quá trình học tìm thấy một định hướng tốt hơn cho tương lai nhưng bạn vẫn quyết tâm để lấy được bằng cntt, vì vậy còn mơ hồ về kiến thức để hoàn thành các bài tập lớn trong quá trình học tập.

Vì vậy ở đây chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn việc đó, chúng tôi nhận code thuê và làm các bài tập lớn báo cáo giúp cho bạn.

Những đề tài đồ án liên quan chúng tôi có thể làm

Chúng tôi nhận code thuê và làm báo cáo đối với tất cả các đề tài liên quan tới website như các website dạng thương mại điện tử, website quản trị, website giới thiệu & quảng bá, website tin tin, website dạng blog…. chúng tôi sẽ phát triển các sản phẩm đề tài website này một cách thực tế nhất.

Trong dự án chúng tôi sẽ sử dụng các ngôn ngữ, công nghệ sau:

  • Back-end: Chúng tôi sử dụng ngôn ngữ PHP: thuần PHP hoặc các framework php là Codeigniter, Laravel….. Ngoài PHP chúng tôi cũng sẽ phát triển được trên NodeJS.
  • CSDL: Về cơ sở dữ liệu chúng tôi sẽ sử dụng MySQL MongoDB.
  • Front-end: Sử dụng HTML, CSS, JS cùng với các nghệ, thư viện như Bootstrap, Ajax, Jquery, ChartJS, DataTables, Font Awesome
  • Chúng tôi cũng xây dựng các Website từ WordPress, và có thể tự phát triển các Blugin để hỗ trợ chức năng cho từng đề tài dự án.

Ngoài các đề tài dự án liên quan tới website, chúng tôi cũng có thể làm các đề tài ứng dụng trên Android với Android Studio ngôn ngữ JAVA.

Bạn có thể thăm khảo một số dự án public mà chúng tôi từng làm.

(Tất cả các chương trình bên dưới đều là các sản phẩm thời sinh viên, chủ yếu là làm để học. Các đề tài dự án chúng tôi nhận làm sẽ không bao giờ đưa lên public)

> Mã nguồn website thương mại điện tử – Cửa hàng Chương Mobile

> Mã nguồn website chia sẻ sách bằng PHP và MySql – Source code

> Mã nguồn Website du lịch việt xây dựng trên PHP Và MYSQL

> Lập trình game 2048 trên Android Studio – Mã nguồn game 2048

> Lập trình Game 2048, Ghép hình, Snake trong một ứng dụng Android

> Xây dựng game Freaking Math trên Android – Lập trình android

Chi phí cần bỏ ra

Vì là một sản phẩm bài tập lớn nên quy mô đề tài cũng sẽ chỉ thuộc các dạng đề tài nhỏ và trung bình, chúng tôi cũng sẽ không trau chuốt quá nhiều vào code cũng như bài báo cáo bài tập chỉ ở một mức độ trung bình. Vì vậy mức chi phí cho mỗi bài tập lớn cũng sẽ chỉ từ mức khoảng 500.000đ cho tới 1.000.000đ trên mỗi bài tập lớn.

Support hướng dẫn

Sau khi hoàn thành bài tập lớn, chúng tôi sẽ support hướng dẫn miễn phí về thành phẩm cho bạn nắm rõ, giải đắp hết các thắc mắc vấn đề thuộc phạm vi.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi qua các thông tin liên hệ chúng tôi để bên dưới website này.

💬GỬI TIN NHẮN