Thứ Sáu, 12 Tháng Tư 2024
Trang chủPHP & MysqlPHPTách Chuỗi thành các thành phần trong PHP bằng hàm str_split

Tách Chuỗi thành các thành phần trong PHP bằng hàm str_split

Hàm str_split trong PHP là một hàm sử dụng để tách chuỗi thành một mảng các thành phần con có độ dài xác định trước và bằng nhau.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Hàm trim() trong PHP - Chuẩn hóa chuỗi bằng hàm trim()
Hàm strlen() trong php - Hàm đếm độ dài của chuỗi trong php
Tách Chuỗi thành các thành phần trong PHP bằng hàm str_split
strtolower() trong php - Chuyển chữ hoa thành chữ thường php
Hàm str_replace() trong PHP - Tìm kiếm và thay thế chuỗi

Cú pháp cơ bản của hàm str_split

Cú pháp của hàm str_split như sau:

array str_split(string $string [, int $split_length = 1 ])
  • $string: Chuỗi bạn muốn tách thành các phần tử riêng lẻ (bắt buộc).
  • $split_length: Độ dài tối đa của mỗi phần tử trong mảng kết quả (tùy chọn, mặc định là 1).

Ví dụ cách sử dụng hàm str_split

Ví dụ 1: Tách chuỗi thành các ký tự riêng lẻ

$string = "Hello";
$characters = str_split($string);

// Kết quả: ['H', 'e', 'l', 'l', 'o']

Ví dụ 2: Tách chuỗi thành các phần tử có độ dài cố định.

$string = "1234567890";
$chunks = str_split($string, 3);

// Kết quả: ['123', '456', '789', '0']

[XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC HƯỚNG DẪN PHP TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Hàm date trong PHP: Hàm lấy và định dạng thời gian trong php
Session và Cookie trong PHP – Hướng dẫn Session và Cookie
Toán tử Nullish Coalescing (??) trong PHP -Logic Null/Undefined
Toán tử 3 ngôi trong lập trình PHP – Toán tử điều kiện PHP
Sự khác nhau giữa toán tử so sánh “==” và “===” trong PHP
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x