Thứ Hai, 20 Tháng Năm 2024
Trang chủPHP & MysqlPHPksort() trong php - Sắp xếp mảng theo khóa mảng(keys) tăng dần

ksort() trong php – Sắp xếp mảng theo khóa mảng(keys) tăng dần

Nếu bạn đang làm việc với mảng liên kết (associative array) trong PHP và muốn sắp xếp các phần tử dựa trên các khóa (keys) của mảng này, thì hàm ksort() sẽ là một hàm hữu ích mà bạn đang cần tìm.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Hàm krsort() trong php - sắp xếp mảng giảm dần giữ nguyên khóa
ksort() trong php - Sắp xếp mảng theo khóa mảng(keys) tăng dần
Hàm asort() trong php - sắp xếp mảng tăng dần giữ nguyên khóa
Hàm usort() trong PHP - Sắp xếp mảng theo điều kiện tùy chỉnh
Hàm rsort() trong PHP - Hàm sắp xếp mảng giảm dần trong php

Hàm ksort() trong php cho phép bạn sắp xếp mảng liên kết theo thứ tự tăng dần của các khóa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm ksort() và các ví dụ để nắm rõ được hàm này.

ksort() trong php – Cú pháp cơ bản

Cú pháp cơ bản của hàm ksort() như sau:

ksort($array, $sort_flags);

Trong đó:

 • $array: Mảng liên kết bạn muốn sắp xếp.
 • $sort_flags (tùy chọn): Cho phép bạn chỉ định các cờ để tùy chỉnh cách sắp xếp. Cờ có thể là SORT_REGULAR, SORT_NUMERIC, SORT_STRING, SORT_LOCALE_STRING, SORT_NATURAL, và SORT_FLAG_CASE.

>>XEM THÊM: Hàm usort() trong PHP – Sắp xếp mảng theo điều kiện tùy chỉnh

Ví dụ về cách sử dụng ksort()

Xem ví dụ đơn giản về cách sử dụng hàm ksort() dưới đây:

Ví dụ 1:

$numbers = array(
  "10" => "ten",
  "2" => "two",
  "7" => "seven",
  "1" => "one"
);

ksort($numbers, SORT_NUMERIC);

print_r($numbers);

Kết quả sẽ là:

Array
(
  [1] => one
  [2] => two
  [7] => seven
  [10] => ten
)

Ví dụ 2:

// Một mảng liên kết với các khóa và giá trị
$fruits = array(
  "apple" => 4,
  "banana" => 2,
  "cherry" => 8,
  "date" => 6
);

// Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần của các khóa
ksort($fruits);

// In ra mảng sau khi sắp xếp
print_r($fruits);

Kết quả sẽ là:

Array
(
  [apple] => 4
  [banana] => 2
  [cherry] => 8
  [date] => 6
)

Vậy bạn có thể thấy ngay mảng đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của các khóa.

[XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC HƯỚNG DẪN PHP TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Hàm asort() trong php – sắp xếp mảng tăng dần giữ nguyên khóa
Hàm array_search trong PHP – Tìm kiếm phần tử mảng (trả về key)
Hàm array_merge trong php – Hàm gộp hai mảng thành một mảng
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x