Chủ Nhật, 19 Tháng Năm 2024
Trang chủPHP & MysqlPHPHàm asort() trong php - sắp xếp mảng tăng dần giữ nguyên...

Hàm asort() trong php – sắp xếp mảng tăng dần giữ nguyên khóa

Hàm asort() trong PHP là một hàm mạnh mẽ để sắp xếp các phần tử trong mảng theo giá trị và duy trì các khóa tương ứng. Bài viết này sẽ giới thiệu bạn về cách sử dụng hàm asort() để thực hiện việc sắp xếp mảng và cung cấp ví dụ cụ thể.

DANH SÁCH BÀI VIẾT
Hàm krsort() trong php - sắp xếp mảng giảm dần giữ nguyên khóa
ksort() trong php - Sắp xếp mảng theo khóa mảng(keys) tăng dần
Hàm asort() trong php - sắp xếp mảng tăng dần giữ nguyên khóa
Hàm usort() trong PHP - Sắp xếp mảng theo điều kiện tùy chỉnh
Hàm rsort() trong PHP - Hàm sắp xếp mảng giảm dần trong php

Hàm asort() trong php

Trong bài viết trước thì mình đã có bài viết về Hàm sort() trong php – Hàm sort() sắp xếp mảng tăng dần. Hàm sort() khi sắp xếp sẽ không duy trì các khóa ban đầu của mảng, mà thay vào đó sẽ đặt lại các khóa của mảng lần lượt từ 0.

Hàm asort() trong PHP được sử dụng để sắp xếp các phần tử của một mảng theo thứ tự tăng dần của giá trị, và vẫn sẽ duy trì các khóa tương ứng của các phần tử ban đầu.

Cú pháp của hàm asort()

Hàm asort() có cú pháp cơ bản như sau:

asort($array, $sort_flags);

Trong đó:

 • $array: Mảng bạn muốn sắp xếp.
 • $sort_flags (tùy chọn): Các cờ sắp xếp tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng các cờ như SORT_REGULAR, SORT_NUMERIC, SORT_STRING, SORT_LOCALE_STRING,…

>>XEM THÊM: Hàm usort() trong PHP – Sắp xếp mảng theo điều kiện tùy chỉnh

Ví dụ về cách sử dụng asort()

Ví dụ 1:

<?php
// Khởi tạo một mảng ví dụ
$fruits = array(
  "apple" => 3,
  "banana" => 1,
  "cherry" => 2
);

// Sắp xếp mảng theo giá trị tăng dần và duy trì khóa
asort($fruits);

// In ra mảng sau khi sắp xếp
print_r($fruits);

Kết quả thực hiện

Array
(
  [banana] => 1
  [cherry] => 2
  [apple] => 3
)

Ví dụ 2:

<?php
$fruits = array( "fruit1" => "banana", "fruit2" => "date", "fruit3" => "cherry", "fruit4" =>"apple");

// Sắp xếp mảng theo giá trị tăng dần và duy trì khóa
asort($fruits);

// In ra mảng sau khi sắp xếp
print_r($fruits);

Kết quả thực hiện

Array (
 [fruit4] => apple
 [fruit1] => banana
 [fruit3] => cherry
 [fruit2] => date
)

[XEM TẤT CẢ BÀI VIẾT CHUYÊN MỤC HƯỚNG DẪN PHP TẠI ĐÂY]

XEM THÊM
Hàm array_filter trong PHP – Lọc phần tử mảng dựa trên điều kiện
Hàm array_search trong PHP – Tìm kiếm phần tử mảng (trả về key)
Hướng dẫn hàm array_reduce trong PHP – Hàm xử lý mảng PHP
0 0 Phiếu bình chọn
Xếp hạng bài viết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký nhận thông báo
Thông báo email khi
guest
0 Bình luận
Không thể gửi email
Phản hồi nội tuyến

NÊN ĐỌC THÊM

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Dịch vụ code thuê

TUICOCACH.COM NHẬN ĐẶT TEXTLINK, BANNER, GP
0
Giáo sư! có thể ném gạch bên dưới nhé!x